Dag 24: Vår Fars håndarbeid

Les Salme 19:1-15

Vet du ikke, har du ikke hørt?
 Herren er den evige Gud
 som skapte jordens ender.
 Han blir ikke trett og ikke sliten,
ingen kan utforske hans forstand.

Jesaja 40:28

I de siste årene har uttrykket “intelligent design” tatt området innen vitenskapelig utdannelse med storm. Talsmenn krangler om muligheten av at miraklene innen den naturlige verden som finnes rundt oss ble til ved prosessen som kalles naturlig utvelgelse.

De som tror på intelligent design strir med at mega-evolusjon, som er gjeldende i det vitenskapelige samfunn, ikke virker logisk når man studerer hvor innviklet for eksempel planter og dyreceller kan være. Istedenfor peker designen som finnes både i planteriket og dyreriket mot en Designer. Til og med noen vitenskapsmenn har kommet til denne konklusjonen.

Som Guds mennesker ser vi vår Fars fingeravtrykk over alt hvor vi ser i universet. For en vitenskapsmann Han er! For en kunstner! For en ingeniør! Et hvilket som helst barn ville glad og stolt skryte om denne Faren.

I de foregående andaktene har vi sett mange måter hvor ørnens oppførsel illustrerer forskjellige aspekter ved vårt forhold til vår Gud. Disse forbindelsene beviser selvsagt ikke noe fra et vitenskapelig perspektiv, og en skeptiker som leser om dem ville trolig ikke bli overbevist.

Likevel finner vi troende alle disse tilfeldighetene ikke så tilfeldig. Vi tror som salmisten skrev for flere tusen år siden:

Himmelen kunngjør Guds ære, hvelvingen forteller hva hans hender har gjort.”

Salme 19:2

Dag etter dag forkynner den fantastiske designen sin Skaper og hinter på fremdeles tankeprovoserende måter om vår Gjenløser og Hans medfølelse for oss. Kanskje det forklarer andre delen av Salme 19. Hele salmen priser Herren for at Han gjør seg kjent for oss i Hans verden.

Når han ser majesteten, kraften, helligheten, prakten til vår Gud, så bøyer salmisten seg i ærbødig ærefrykt; Herrens åpenbaring leder ham til omvendelse og en bønn om økende helligdom i tankene han tenker og ordene han snakker (19:13-15).

TENK PÅ: Hva med deg? Får intellektet bak universets kvasarer og kvarker inne i atomene deg til å gå ned på kne i tilbedelse? Fremkaller det åpenbarte Ordet fra Gud, Ordet som ble kjød – Jesus Kristus – lovprisning fra hjertet ditt? Skinner Frelserens kors ut Han dype engasjement for deg, fyller hjertet ditt med rop om tilståelser og lengten etter et helligere liv?

BE: Så hvorfor vente? Snakk med Ham om det nå – med en gang!


 

Advertisement
%d bloggers like this: