15 juni: Utholdenhet i prøvelser

“Ja, dem som holder ut, priser vi salige! Dere har hørt hvordan Job holdt ut, og har sett hvordan Herren lot det ende. For Herren er rik på medlidenhet og barmhjertighet.”

Jakob 5:11

Enden, eller formålet, til Herren for Hans folk er fullt av medynk og ømhet.

Når vi føler oss dypt plaget, er det hardt for oss å tro på at Gud er ømt involvert i livene våre. Vi føler det som om Gud kanskje har forlatt oss eller — enda verre — straffer oss for en eller annen feil vi har gjort.

Job, som holdt ut smerte og sorg i hans lange lidelse, følte det som om han hadde blitt totalt forlatt av Gud. Likevel stolte han på Herren ved tro, og sa: “Prøver han meg, kommer jeg ut som gull” (Job 23:10). Han stolte på Guds gode formål. midt i personlig smerte og tap og kvaler.

Dette er en vanskelig øvelse, fordi det betyr å leve helt ved tro, uten hensyn til våre nåværende omstendigheter. Det br\etyr å stole på Gud og tålmodig venre på Ham for at Han skal oppfylle Hans perfekte og nådefulle formål for oss. Det betyr å holde iherdig på et himmelsk og evig perspektiv, istedenfor å søke glede og oppfyllelse her og nå.

Men Jobs eksempel burde minne oss om at selv når sorg og uro skuler Guds ansikt for oss, så jobber Han fremdeles ømt mot vår helliggjørelse og herlighet.

Av denne grunn, erklærer Jakob, betrakter vi dem som holder ut som lykkelige. De som standhaftig holder ut de prøvelsene Gud sender mot oss er, når alt kommer til alt, de mest velsignede folk på jorden. Livene deres har gitt ære til Gud, vitnesbyrdet deres har pekt mot evigheten, og trofastheten deres har minnet oss på Guds godhet.

 

Advertisement
%d bloggers like this: