23 desember: Den største troen

“Offiseren svarte: «Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Men si bare et ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet.”

Matteus 8:8

Offiseren gjenkjente autoritet når han så det. Selv kommanderte han hundre menn,og han hadde bevitnet utallige eksempler på makt og autoritet innen rekkene av romerske soldater. Og han visste at Jesus hadde autoritet!

Som resultat kom ikke offiseren for å befeste sin egen autoritet (selv om jødene begikk feilen av å bønnfalle på hans fortjenste til Jesus). Han visste at der var intet krav han kunne gjøre på Jesu krefter; dersom Jesus helbredet, ville det være fordi Han ønsket selv å gjøre det, ikke fordi offiseren fortjente å få Hans hjelp.

I tillegg hadde offiseren så stor tiltro til Jesu autoritet at han visste Jesus kunne utføre det som enda ikke hadde blitt sett eller gjort enda, tilsynelatende. Så langt hadde Jesus bare helbredet personlig, men offiseren visste at alle som kan helbrede personlig, kan også helbrede på avstand, dersom det skulle være påkrevd. “Si bare et ord” var alt Jesus trengte å gjøre, så visste han at tjeneren hans ville bli frisk.

Jesu svar til ofiiseren er like bemerkelsesverdig som offiserens uttalelse. “En slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel” (vers 10). Dette er et stort komplement fra hvem som helst. Men for Jesus å undre seg over offiserens tro forteller oss at det absolutt er noe vi burde tilegne oss.

Når du kommer til Gud i bønn, ser du deg selv som en som fortjener Hans ynde, eller innser du at du ikke en gang er verdig å tre fram for Ham i det hele tatt? Samme hvilken kraft du har, eller hvor mange bønnesvar du tidligere har fått, har du tro at Han er i stand til å gjøre enda mer en du har bevitnet?

Advertisement
%d bloggers like this: