Bli med, bli med (2019)

Bli med, med

Til Kongens bryllupsbord

Bli med, bli med

Fra syd og øst og nord

Bli med, bli med

Til verdens største fest

Bli med, bli med

Vær Kongens egen gjest

Bli med, bli med

Legg vekk din tunge bør

Bli med, bli med

Til der hvor ingen dør

Bli med, bli med

Kom liten, og kom stor

Bli med, bli med

Til der hvor lykken bor

Bli med, bli med

Til him’lens store sal

Bli med, bli med

Fra denne tåredal

Bli med, bli med

Til storslått brudeferd

Bli med, bli med

For det er turen verd

 

 

Advertisement
%d bloggers like this: