Forsteining av stearinlys

Creation - 2020 Volume 42, Issue 2 - CANDLES TURNED TO STONE

Forsteining er en naturlig prosess hvor organisk materiale gradvis blir gjort til stein. I folks tankegang i dag, så vitner denne prosessen om “eoner” av prehistorisk tid — likevel finnes det mange eksempler hvor forsteining har skjedd mye hurtigere.

Gruvearbeideres stearinlys

Menneskelagde ting kan også forsteines, og på Minnesota Museum of Mining er der en liten bunke med stearinlys på utstilling som har blitt helt forandret til stein. De ble funnet i en undergrunnsmine da en gammel gruvesjakt senere ble forstørret til en åpen gruve. Gruvearbeiderne som var det årevis tidligere hadde brukt stearinlys for å se i mørket, og stearinlysene ble lagt igjen da gruvesjakten ble stengt rundt andre verdenskrig. Det mineraliserte vannet infuserte vokslysene i den oversvømte gruven, noe som resulterte i at stein gradvis erstattet voksen. Alt det krevde var de rette kjemiske forholdene og noen få tiår i meste fall for å forandre lysene til hard stein.

Forsteining er en hurtig prosess

Den samme type prosess har skjedd med flere av de gamle dyre- og plantefossilene vi finner bevart i steiner. Under vannflommen på Noahs tid ble utallige dyr og planter begravet dypt, og ble så infusert med mineralisert underjordisk vann.

Det er viktig å huske på at når du ser på forsteinede fossiler at ingen av dem er resultat av en prosess som krever eoner av tid. Istedenfor ville eoner av år resultert i ødeleggelse eller fanging av de døde tingene, så de måtte ha blitt fossilisert raskt. Med de rette kjemiske forholdene (og vannflommen ville ha gitt store mengder av mineralløsninger fra alt det oppsamlede vannet og steinen) noen få tiår er i meste fall alt som trengs for å oppnå en komplett omdanning fra mykt organisk vev til hard stein.

Sedimentene som fossilene finnes i trenger heller ikke eoner av tid for å bli hard stein. For eksempel er sement ett eksempel på hvordan den rette blandingen av pulverisert stein hardner raskt, og eksperimenter viser at bestemte bakterier kan sementere sand til hard stein. Alt dette synes fornuftig i lys av den sanne, bibelske alderen til jorden på rundt 6.000 år.


 

Advertisement
%d bloggers like this: