Hvordan overlevde dinosaurene vannflommen?

Image result for dinosaur on the ark

Kreasjonister, som meg, hevder at dinosaurene og menneskene levde samtidig. Men dersom menneskene så dinosaurer og skrev om dem, så må det bety at de må ha overlevd syndefloden. Og det må bety at de må ha vært på Noahs ark.! Bibelen forteller oss at utenfor arken døde alle dyrene som levde på tørt land og pustet luft. Dinosaurene var landdyr (plesiosaurer og linende “sjødrager” er ikke klassifisert som diosaurer).

Gud instruerte Noah til å ta med seg et par (hunn og hann) av hvert slag (syv par av noen) luftpustende landdyr om bord på arken (1 Mosebok 6). Så det burde ikke synes rart å tenke at dinosauree var med på arken.

Kunne dinosaurer passe på arken?

Ja. Arken var stor nok til å få plass til dinosaurene, alle de andre dyrene og alle forsyningene. Faktisk var der ok plass til at det kunne ha vært mange mennesker på arken også. Bibelen gir oss et bilde av hvor stor arke virkelig var. Gud fortalte Noah å passe på at arken var 300ale lang, 50 alen bred, og 30 alen høy. En alen er en eldgammelt målelengde basert på avstanden fra en voksens albue til fingertuppene – vanligvis omtrent 45 cm. For å sette dette i perspektiv, kunne arken ha inneholdt over 500 togvogner av medium størrelse; hver av disse kune ha inneholdt over 200 dyr av medium størrelse. Der fantes ikke så mange typer dinosaurer. Det er beregnet at Gud bare skapte omtrent 50 typer dinosaurer, så dersom Noah tok med seg to av hvert dinosaurslag på arken, så måtte ha bare huse 100 dinosaurer. Det er ikke så mange!

Hvor store var dinosaurene Noah tok med på arken?

Dinosaurer, lik menneskene og de fleste andre dyr, starter livet veldig små. Alle dinosaurene kom fra egg; flesteparten av eggene er mindre enn fotballer, og til og med de største er mindre enn et strutseegg. Så dette bare bekrefter at alle dinosaurene var små da de ble født. Det er meget mulig at Noah kunne ha tatt unge dinosaurer om bord på arken. Noen forskere foreslår at når de var fem år gamle hadde bestemte dinosaurer opplevd en vekstspurt hvor de trolig vokste i opptil fem tonn per år.

Ikke alle dinosaurer var store. Størrelsen på en vokse dinosaur varierte fra litt større enn en kylling til 100 tonn – omtrent like stor som en fisketråler. Gjennomsitsstørrelsen på e vokse dinosaur var på størrelse med en bison eller en buffalo.

Dinosaurfotspor, fotavtrykk og egg

Mange mennesker tror at vannflommen dekket hele jorden meget hurtig. Me Bibelen sier at vannet under syndefloden tok en stund før den dekket hele jorde – regnet falt i 40 dager og 40 netter før fjellene ble dekket. Mens vannet steg ville det ved noen anledninger renne tilbake på enkelte steder og avdekke tørt land i høyden. Dyrene som kunne svømme, slik som noen dinosaurtyper kunne, kune midlertidig finne tilflukt på landet som var kommet til syne. Vi finner mange dyrespor på disse stedene. Noen ganger har dinosaurene lagt eggene sine der.

Til slutt døde alle dinosaurene som var utenfor arken, men fotavtrykkene og eggene viser at det tok en stund før det skjedde. Disse fotavtrykkene og eggene ville så ha blitt raskt dekket over med nye sedimentære lag under vannflommen, noe som har bevart dem som fossiler.

Etter vannflommen

I Bibelen snakker Jobs bok om en skapning som het Behemoth. Gud beskriver Behemoth som gress spisende (planteeter), med bein som bjelker av bronse, og en hale som en av de største trærne Job visste om. Selv om Bibelen ikke forteller oss hvilken skapning dette er, så høres det virkelig ut som en av de største dinosaurene, som brachiosauren (Job 40:10-19)! Dette er mer bevis på at dinosaurene faktisk var på arken og levde etter vannflommen.


 

Advertisement
%d bloggers like this: