26 oktober: Jesu lidelse for oss

“Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.”

Jesaja 53:5

Det var kjærlighet som sendte Jesus til korset. Det var “gleden som ble satt foran Ham” som holdt Jesus på korset. Men det var syndene våre som gjorde korset nødvendig.

Hvorfor kunne ikke Jesus ganske enkelt bare komme til jorden å preke og kalle for til omvendelse, og så dra tilbake til himmelen? Hvorfor var det ikke bra nok for Ham å leve ett perfekt liv, og så returnere til Sin Far i himmelen? Det var fordi at synder, foran en hellig og rettferdig og god Gud, krever straff.

Fordi Gud er rettferdig, vil Han ikke tillate oss å gå fri uten å straffe syndene våre. Det ville være som om en dommer lot en dømt seriemorder gå tilbake til gaten.

Fordi Gud er god, vil Han hevne Seg på alle de endeløse feilene i verden. Han vil ikke la ofre for vold og bedrag være ofre i all evighet.

Aller viktigst er det at, fordi Gud er Gud, vil Han ikketillate at Hans heellige karakter og stilling blir ignorert og krenket uten konsekvenser. Derfor må syndene våre betales for.

Den store skjønnheten og tragedien i korset er at den perfekte Jesus mottok sårene for våre overtredelser, der ble Han “såret for våre lovbrudd, knust for våre synder“. Han valgte å ta vårt sted og motta vår straff.

Hvordan kan vil forsettelig fortsette å synde, velvitende om at akkurat de syndene var det som forårsaket de store sårene til vår store Frelser?


 

Advertisement
%d bloggers like this: