Å tro på eventyr

Image result for fairytales

Ateister anklager ofte kristne for å tro på eventyr. I mellomtiden uttaler de kristne at ateisme ikke tilbyr noen mening med livet. I en undersøkelse i 2018 forsøkte psykolog David Speed å finne ut om ateistene faktisk sier seg enige med uttalelsen “Etter min mening har ikke livet noen mening!

Studien konkluderte med at de fleste ateister tror at de finner mening med livet. Men det er en mening de finner opp selv. De sier at de tror at “livet gir bare en mening dersom du gir meningen selv.

Richard Weikart, en konservativ historieprofessor ved California State University, koker ned implikasjonene av denne studien i The Federalist: “Dersom man kan finne mening med livet ved a lage sin egen mening, så finner en bare produktet av sin egen fantasi. Dette finner en mening på linje med myter og eventyr.

Dersom ateisme var sann, ville livet ikke ha noen ultimat, objektiv mening. Men Gud gjorde det slik at menneskene ikke kunne leve på denne måten – de trenger mening. Derfor dikter de opp en. Hvem er det som virkelig tror på eventyr?


 

Advertisement
%d bloggers like this: