Dag 13: Frykt ikke!

Å se på nyhetene kan bringe frykt og bekymringer inn i livene våre. Forferdelig vold fargelegger vår verden, og av og til våre egne byer og nabolag. Selv midt inne i trøbbel og terror sier Herren til oss at vi ikke skal frykte, fordi Han er med oss. Hvilke bekymringer bekymre deg mest? Be Gud å gi deg fred i de situasjonene og i hjertet ditt! Vit at Han hører og handler i kjærlighet for deg!

Den som sitter i skjul hos Den høyeste og finner nattely i skyggen av Den veldige, han sier til Herren: «Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til!» Han berger deg fra fuglefangerens snare, fra pest som legger øde. Under hans vinger kan du søke ly, han dekker deg med sine fjær. Hans trofasthet er skjold og vern. Du skal ikke frykte for redsler i natten, for piler som flyr om dagen, for pest som farer fram i mørket, for plage som herjer ved middagstid. Om tusen faller ved din side, ti tusen ved din høyre hånd, blir du ikke rammet. Du skal bare følge det med øynene og se at de skyldige får sin lønn.

Salme 91:1-8

Stopp og tenk

Når du ser en nyhetsfortelling på TV, i avisen eller på Facebook, vær stille. Lukk øynene dine og be for ofrene og undertrykkerne deres. Lovpris Gud for at gjennom Jesus kan vi se fram til en dag når vold og ødeleggelse vil forsvinne.


 

Advertisement
%d bloggers like this: