Dag 15: Verdi

“Men Guds faste grunnvold står, og har dette segl: Herren kjenner sine!”

2 Timoteus 2:19

I vår fremtid som en eldre person, kan omstendighetene og rutinene og kjente ansikter som faller ut fra dagliglivene våre ikke bare frarøve oss følelsen av tilhørighet, men også følelsen av verdi. Vi kan virkelig savne de tingene som lett kan få oss til å føle oss nyttige og nødvendige tidligere. Bedrøvet av det tapet, kan vi forsøke å supplere vår følelse av verdi på usunne måter.

Men den personlige verdien vi finner i Kristus setter oss fri fra disse syslene. Det bringer en helt ny forståelse av ordet “verdi”.

Vi kan ikke på ærlig måte forbedre vår følelse av verdi bare ved å si at vi er okay – en avgjørelse som er basert på en menneskelig godkjenning eller tankemåte. Først må vi innse negative og ydmykende sannheter om oss selv. Uten Kristus er vi syndere. Vi har gått oss vill fra Gud. Vi kommer til kort i forhold til Hans ideal. Vi er skyldige foran Ham.

Så første skritt i å gjenopprette en ekte følelse av verdi er å komme til Gud med en holdning som sier “Gud, vær meg synder nådig!” (Lukas 18:13). Vi kan ikke si “Jeg var en synder, men nå er jeg hevet over det der.” I tanker og handlinger så kommer vi likevel til kort når det gjelder  Guds ideal. Vi okser aldri ut av behovet for å be “Herre, vær meg nådig! Helbred min sjel! For jeg har syndet mot deg!” (Salme 41:5).

Likevel har vi blitt impregnert i ånden vår med Kristi liv og rettferdighet fordi vi er født på nytt. Nå deler vi Hans verdi. Selv om det finnes “syndige bevegelser” på vår skikkelses laveste nivå, så er vi høyere oppe evig rettferdig. Synden er ikke lengre vår natur eller vår herre, og den kan ikke fordømme oss lengre. Hvorfor det? Fordi gjennom å stole på Jesus så har det gamle livet vårt dødd, og vi har blitt født inn i et nytt liv.

Så nå kan vi si “I Kristus er jeg ett nytt menneske for alltid!”

Siden vi tilhører Gud – og siden Gud aldri setter liten verdi på det Han eier! – så kan vi omfavne vår sanne verdi. Gud kaller Sine folk “Min eiendom framfor alle folk” (2 Mosebok 19:5). Det hva er for Ham.

Herrens del er Hans folk“, og vi er Hans “øyesten” (5 Mosebok 32:9-10). “Du er min,” forteller Han oss, og “Du er dyrebar i Mine øyne” (Jesaja 43:1, 4).

Han betrakter oss alle som Hans skapelse:

Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, ikke vi selv, til et folk og til den hjord Han før.”

Salme 100:3

Han verdsetter oss alle og har glede i oss som Hans gjenkjøpe:

For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting , med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst Lam“.

1 Peter 1:18-19

Han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til vår pris for Guds herlighet.”

Efeserne 1:14

Gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp Han har kalt dere til, hvor rik på herlighet Hans arv er blant de hellige“.

Efeserne 1:18

I Herren finner jeg sann verdi. Når jeg er fristet til å føle noe annet, så kan jeg komme til Ham og Hans sanne verdi. Og så finner jeg det fantastiske faktum at jeg er høyt verdsatt i Hans øyne, fordi Kristus har renset meg og tilgitt meg og gjort meg god og rettferdig i min innerste vesen – i mitt sanne slev.

Må Gud tilgi meg for alle de gangene jeg har søkt etter verdi på en gal og usunn måte. Må Han gjøre meg i stand til å søke min verdi fra Ham.

Den verdi Han har gitt meg i Kristus er fantastisk – og da måter jeg enda mer min syndfullhet og svakhet. Jeg takker Herren for at Han har reddet meg når jeg var sunket dypt i åndelig dødhet og mangle på kraft, og for å gjenopplive meg til sann viktighet og vekst til en modnere kristen.

Jeg takker Herren for at Han har forsikret meg om at Han setter pris på meg, og at jeg er dyrebar i Hans øyne fordi Han har skapt meg – og enda mer fordi Han har kjøpt meg fri med Hans Sønns dyrebare blod.

Advertisement
%d bloggers like this: