8 oktober: Å være en forvalter

“For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.”

Matteus 6:21

Hvordan du behandler pengene dine avslører mye om din åndelige stilling. Dersom skatten din er på jorden og du er fokusert på å akkumulere flere og flere materielle ting, så er det åpenbart at du har et hjerte-problem,.

Det er lett å bli påvirket av verden og derfor tenke slik som verden tenker. Den gjeldende holningen er “dette er mione penger, mitt hus, min bil; jeg gjøre det jeg vil med dem.” Men du trenfer å omfavne en grunnleggende bibelsk sannhet om at Gud eier alt: “Jorden og det som fyller den, hører Herren til, verden og de som bor der, er hans” (Salme 24:1).

Denne sannheten burde forandre hele perspektivet ditt! Alt som du eier tilhører Gud, og Han velsigner deg slik at du kan nyte det. Faktum er at dersom du er Hans barn, så tilhører du Ham på en spesiell måte. Paulus skriver at du ikke er din egen, for du er kjøpt for en pris. Kroppen vår tilhører Herren. Hjernen vår tilhører Ham, tiden vår tilhører Ham, og alt vi eier tilhører definitivt Ham

Selv om det i det fleste tilfeller er gjennom arbeid at vi mottar det som holder oss i live, så er det Gud som gir oss styrke til å skaffe oss velstand. Så når Han gir deg en jobb og gir deg et sinn og en kropp som er istans til å utføre det du kreves å gjøre på jobben, så må du gi takksigelse for det Han har gitt deg. Du burde davære en trofast forvalter av alt det du har blitt betrodd.

Dersom du er en god forvaltere, vil du ikke leve over dine kår, påta deg mer gjeld enn du kan betale tilbake, sløse med resursene du har blitt velsignet til å akkumulere. Å innse din rolle som en forvalter — en bestyrer over det som Gud har gitt deg — vil ikke ta friheten din fra deg, men det vil hindre deg å bli en slave til lysten etter penger. Faktum er at du vil bli en generøs giver og finne stor glede i å vite at Herren elsker en glad giver.


 

Advertisement
%d bloggers like this: