1 april: Hvordan ser du på Kristus?

“For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.”

Johannes 6:40

Med Hans perfekte liv, oppofrende død, og triumferende oppstandelse, beviste Jesus at Han var sendt fra Gud. Og her skriver Johannes ned for oss Jesu egen beskrivelse av Guds vilje, som sendte Ham. “For dette er min Fars vilje“, sier Jesus, “at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv“.

Hvordan ser du på Jesus? Ser du Ham som en god lærer? Eller til og med som en profet?  Eller ser du Ham (som Han hevder i dette verset) som den Ene som har kraft til å reise de døde når verden ender?

For å virkelig se Sønnen, impliserer Jesus tindrende klart, er å tro på Ham. Det er en ting å gi et mentalt samtykke til ett sett med søndagsskole leksjoner, og si “ja” til Jesu guddommelighet. Men det er noe helt annet å stole komplett på Ham med livet ditt, dine ambisjoner, ditt formål og mening i livet ditt.

Ser du Kristus som Herre i ditt liv? Til dere som ser Jesus om Guds Sønn, og planter troen deres fast på Ham, så lover Jesus ett evig liv og oppstandelse på Den siste dag.

Med andre ord, troen din vil ikke bli skuffet; den vil bli erstattet av en større realitet enn du noensinne kunne ha forestilt deg.


 

Advertisement
%d bloggers like this: