25 oktober: Guds suverenitet

“Vår Gud er i himmelen, alt han vil, det gjør han.”

Salme 115:3

Å si at Gud er suveren er en annen måte å si at Gud er Gud. Gud har rett til å gjøre det Han ønsker. Han bestemmer, Han utfører Sin vilje og oppnår Hans egen vilje.

Å innse sannheten av suvereniteten gir oss det rette synet på Gud. Han har makt over alt (Salme 99:1-2). Han er hellig og rettferdig (Jesaja 6:1-7). Alt eksisterer for Hans ære (Johannes åpenbaring 4:11). Gud er ikke frustrert eller skuffet, som Han ofte blir presentert som, men utfører alt etter Hans egen viljes råd (Efeserne 1:11).

Sannheten gir oss en god følelse av sikkerhet og håp for Hans folk. De ser at ingen ondsinnet fiende, ingen katastrofal hendelse, ingen uventet prøvelse, kan påvirke Guds suverene styre. Som Salme 46 erklærer, så er Gud en tilflukt for Hans folk selv om jorden blir fjernet eller fjellet blir kastet i havet, Og de blir videre forsikret om at det som kan virke som en lang natt med lidelse, kan bli snudd til lys når den himmelske Far underviser barna sine i vanskelige tider.

Guds suverenitet gir forsikringer om frelse. Vi ser at menneskelig bragd eller rent menneskelig valg er ikke frelsens grunnlag, men det er nåden i Guds valg som er basert i Hans Sønns død, og at den til syvende og sist blir konsumert på grunn av Hans effektive arbeid.

For en fred vi får når vår skjebne hviler i Jesu hender, velvitende om at Han er kongenes Konge og herrenes Herre. Å forstå sannheten om Hans suverenitet vil fremkalle lovprisning til Hans store navn fordi vi innser at all ære tilhører Ham. Vår Gud troner i himmelen!


 

Advertisement
%d bloggers like this: