Dag 24: Tilgi min synd!

Skyldfølelse kan være paralyserende. Vi synder, og synder stort. Vi sårer andre, og vi sårer oss selv. Vi sier til oss selv at Gud virkelig ikke kan tilgi det eller dette! Men sannheten er at vi er tilgitt i Jesus Kristus! Hvordan ville det være for deg å hvile i Jesu tilgivelse?

For ditt navns skyld, Herre, tilgi min synd, for den er stor!

Salme 25:11

Stopp og tenk

Skriv den ordet tilgitt i notatboken din. Vær stille og lovpris Gud for Hans tilgivelse i livet, døden og oppstandelsen. Du er fri! Gjelden din er betalt! Skyldfølelsen din er borte!


 

Advertisement
%d bloggers like this: