26 juli: Alt for Guds ære

“Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens navn være lovet.”

Salme 113:3

Samme hvor du kommer fra, hvor du bor, eller hvor livet fører deg, er formålet ditt det samme — å lovprise Herren i alt du gjør. sier og tenker. Fra soloppgang til solnedgang er Gud verd tilbedelse.

Og Han fortjener vår ære samme hvilken tid på døgnet det er. Når vi drar på jobb om morgenen, bytter bleier i løpet av dagen, eller gjør lekser på kvelden skulle vi gjøre alt til ære for Frelseren vår. Måtte det ikke gå en eneste dag uten at vi har gjort noe bevisste for å fremme Jesu Kristi berømmelse.

Men Hans navn skal også lovprises i alle livets stadier.  Om du er ung og energisk, i livets “morgen”, så skylder du  Gud din lydighet og tilbedelse. Om du nærmer deg livets solnedgang, så har du et vitnesbyrd som er stadig økende i kraft, ettersom Gud mer og mer viser Hans styrke i din svakhet.

Der finnes intet sted, tid, tidspunkt i livet hvor vår store oppmerksomhet ikke skulle være å bringe ære til vår Skaper og Frelser. Vil du lovprise Han akkurat nå, akkurat her, på denne tiden i livet ditt og på det stedet hvor Gud helt unikt har plassert deg for Hand ære?


 

Advertisement
%d bloggers like this: