7 desember: Kristus som kilden

“Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Ham være ære, nå og til evighetens dag! Amen.”

2 Peter 3:18

Her finner vi et kall til å tilbe her og nå. Ja, himmelen vil bli fantastisk, og, ja, vi som er frikjøpte i Kristus vil lovprise Ham i all evighet der. Men lovpriser du Ham nå? Vi er kalt til å tilbe Ham både nå og for alltid.

Løfter du opp Kristus som den eneste tilfredsstillelsen som finnes i universet med livet ditt, prioriteringene dine, timeplanen din og lommeboken din? Selger du kontinuerlig alt du eier for å kjøpe mer av denne skatten? Eller er Kristus bare en utstillingsfigur blant julekuler, en lykkeamulett som du kan henge rundt halsen din, en glede blant mange andre gleder?

Dersom vi ikke har sett Kristus som å være verdt alt vi eier, så sier Peter at vi har en kunnskapsmangel. Han ber om at vi vil vokse i nåde og kunnskap om Jesus Kristus som vår Herre og Frelser. For når vi ser Ham  ordentlig — når våre øyenlokk av uvitenhet blir løftet så vi kan se skjønnheten i Ham — så vil vi ikke være i stand til å ta øynene våre bort fra Ham.

Måtte all vår ære gå til Jesus Kristus. Måtte Han bli årsaken til all vår glede, valg, ambisjoner, fred, sikkerhet, kjærlighet og livsstil.


 

Advertisement
%d bloggers like this: