Ut fra Israel

Bilderesultat for middle pleistocene dental remains

Fra American Journal of Physical Anthropology

Tenner fra en antatt 400.000 år gammelt menneske som er blitt funnet i Israel har presentert to store problemer for det evolusjonistiske trossystemet. Funnet ville hovedsakelig doble tiden som Homo sapiens vandret rundt på jorden, og ville invalidisere “ut fra Afrika” synet på menneskets spredning over jorden.

Problemet er ikke hva forskerne oppdaget: tenner i en hule. Istedenfor ligger problemet med den dateringen av antatte gamle funn som gjelder uobserverbare hendelser i fortiden.

For kreasjonisten definerer Skriftene klart tidsrammen til en ung jordhistorie, noe som gir oss de nødvendige historiske fakta som tillater oss å tolke viktigheten av disse menneskelige levningene. En fornuftig forklaring er at dette mennesket tilhørte flere av de “ut fra Babel” familiene som bosatte seg på nytt på jorden, og tydeligvis søkte tilflukt i noen huler langs veien.


 

Advertisement
%d bloggers like this: