8 april: Hva sier livene våre?

“Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår Far, ved ham.”

Kolosserne 3:17

Når vi tar i betraktning alt som Jesus Kristus har gjort for oss (hvor lenge har det vært siden du gjorde dette?), så ser vi at Paulus sin instruksjon bare er vår “åndelige tjeneste” (Romerne 12:1).

Enhver ville gjenkjenne behovet for å takke noen som har gitt livet sitt for redde deres eget. Men da Jesus betaler den evige straffen for syndene våre foran en hellig Gud, vil et enkelt “tusen takk!” ikke være nok.

Jesus ga fra seg den uendelige rikdommen i himmelen og ble fattig for oss, slik at ve som er fattige kunne finne den uendelige rikdommen i himmelen. Intet som Han så kunne be oss om burde da være for mye eller for krevende. Selv enn hva du sier, selv enn hva du gjør, sier Paulus, så la det være under Jesu Kristi autoritet — og for Hans ære.

La livet ditt, la ordene dine være et uttrykk av takknemlighet overfor Jesus. Vis den hjertedype verdsettelsen og grenseløse kjærligheten du har for din Frelser i valgene som du tar, emnene du snakker om, og timeplanen du har.

Du viser hvor mye du virkelig tror på evangeliet og sannelig stoler på Kristi offer, sier Paulus, ved måten du responderer til Ham i ditt daglige liv. Hva sier livet ditt? Er det en pulserende, vokal uttrykkelse av glede og oppfyllelse og takknemlighet til Frelseren som ga seg selv for å sette deg fri?


 

Advertisement
%d bloggers like this: