8 november: Be uavbrutt

“Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige,”

Efeserne 6:18

Husk å be ofte. Paulus sier her at vi alltid skulle be. Han formante menigheten i Tessalonika å “be uavbrutt” (1 Tessalonikerbrev 5:17). Dette indikerer at hele livet burde bli konstant badet i bønn.

Der burde være takksigelse, bekjennelse og påkallelse til alle tider i hverdagen vår. Hver avgjørelse vi tar burde bli gjort i bønn. Ethvert foretak i Guds tjeneste burde bli tilnærmet i bønn. Vi vet alle om viktigheten av bønn; men ofte er vi ikke så bekymret vedrørede bønnelivet vårt, og om bønnelivet vårt er hva det burde være — vi trenger en påminnelse, “ikke glem å be!”

Husk også at du blir hørt. Noen ganger settes det frem klagen “Jeg føler ikke at bønnene mine går noe sted, jeg føler som om jeg ikke blir hørt.” Men Jesus lovet at når vi banker på, så skal det åpnes opp for oss. Svaret kommer på Guds egen måte og etter Hans rutetabell, men vi blir oppmuntrer til å fortsette å be og å banke på.

Husk hvordan vi skal be. Bønnene skal være i Ånden, Egoistiske bønner vil ikke bli hørt. Forespørsler som ikke er i harmoni med Guds vilje, slik som vi leser de i Guds Ord, vil ikke bli hørt. Men bønner som blir gitt i Ånden vil bli hørt.

Selve tanken at ditt svake rop faktisk kan bli hørt i tronsalen oppe i himmelen, burde være nok insentiv til å fortsette med å komme jevnlig til nådens trone og finne nåde og hjelp år det trengs.


 

Advertisement
%d bloggers like this: