19 september: Be for evangeliet

“Til slutt, søsken: Be for oss om at Herrens ord må få fritt løp og holdes i ære, slik som hos dere.”

2 Tessalonikerbrev 3:1

Paulus ble gitt en torn i siden som en påminnelse om hans svakhet, og gjennom dette lærte han meget godt at hans styrke var i Kristus, ikke ham selv. Han betraktet ikke seg selv som om han var på et nivå over alle andre, han ønsket bønnene fra til og med de mest ydmyke medlemmene i menigheten.. I hans første epistel til tessalonikerne ba han ganske enkelt: “ søsken: Be for oss“, og her ber han om at de måtte be om evangeliets suksess.

Han ønsket at de ba om at evangeliet skulle bli spredt, og at det skulle bli mottatt  og æret. Språket illustrerer tanken om en elv som løper fritt, uhindret, uten motstand. Han visste fra erfaring at der er massiv motstand mot evangeliet. Der er forfølgelser å møte, kritikk å overvinne, og feil som må rettes; så han ber om at disse tingene ikke må hindre den frie flyten av budskapet.

Ettersom vi forsøker å proklamere evangeliet, om det er til en forsamling eller ett enkeltindivid, så må vi innse utfordringen om å overvinne den humanistiske tankegangen som råder i våre dager… eller bare likegyldigheten som er så utbredt. Dersom evangeliet skal ha suksess i våre dager og i vår kultur, så trenger vi de Lydia-liknende velsignelsene av hjerter som er åpnet opp av Herren slik at de kan høre budskapet (Apostlenes gjerninger 16:14).

Hvor fantastisk er den følelsen når Guds Ånd åpner et hjerte, opplyser et sinn, og gir en ydmyk vilje! Må vi be for at evangeliet må få fri adgang — og flyte fritt og uhindret over kloden, og omvende sjeler og gjøre de enkle vise. Måtte Guds Ord bli æret eller opphøyet ettersom det blir mottatt som sannheten og omfavnet til æren og lovprisningen av vår Frelser Jesus Kristus.


 

Advertisement
%d bloggers like this: