Maria Magdalena

Etter at Jesus var stått opp igjen, tidlig den første dagen i uken, viste han seg først for Maria Magdalena, som han hadde drevet sju onde ånder ut av.” (Markus 16:9)

Jesus hadde blitt torturert og henrettet som en hvilken som helst vanlig kriminell. Alle disiplene (unntatt Johannes) hadde rømt sin vei. Foruten Johannes og Maria, Jesu mor, så var det en som stod sammen med Jesus gjennom tykt og tynt – Maria Magdalena. Og da Jesus stod opp fra de døde på påske søndag, så åpenbarte Han seg aller først for den samme kvinnen – nemlig Maria Magdalena.

Hvem var så denne Maria Magdalena? Hun hadde navnet fra sin barndoms by, Magdala. Det var en by som befant seg på vestbredden av Genesaretsjøen. Magdala er den den greske formen av “Migdol” som betyr “vakttårn”, antakelig oppkalt etter tårnet som beskyttet byen. Maria Magdalena ble helbredet av Jesus som drev sju onde ånder ut av henne (Markus 16:9 og Lukas 8:2). Det som ble kalt onde ånder i Bibelen blir i dag ofte beskrevet i både somatiske eller psykiatriske diagnoser.  Det er min personlige tro at Maria Magdalena kan ha vært psykotisk, hatt vrangforestillinger og paranoide tanker, kanskje til og med deprimert og suicidal. Det er min oppfatning at denne Maria kan ha vært en primus kandidat for den tidens galehus, vår tids psykiatrisk sykehus. Men hun forble ikke “gal” eller demonbesatt. Jesus gjorde henne frisk, både henne og mange andre som var besatt.

Den som er tilgitt mye blir mest takknemlig. Vi ser ofte at de som har sunket dypt i synden og levd de mest syndige livene er dem som blir mest fylt med takknemlighet og kjærlighet til Gud. Maria Magdalena var en av disse. Hun fulgte etter Jesus der Han gikk. Hun fulgte Ham til Jerusalem og tjente Ham. Det var også mange kvinner der som sto på avstand og så på. De hadde fulgt Jesus fra Galilea og tjent ham. Blandt dem var Maria Magdalena, Maria som var mor til Jakob og Josef, og mor til Sebedeus-sønnene.” (Matteus 27:55-56)

 Senere var hun en av de få som fulgte Jesus til korset. (Markus 15:40) Så, i Markus 15:46-47 leser vi “Da han hadde fått det bekreftet fra offiseren, lot han Josef få liket. Han kjøpte da et linklede, tok Jesus ned, svøpte ham i det og la ham i en grav som var hugget ut i bergveggen, og rullet en stein foran inngangen til graven. Maria Magdalena og Maria, mor til Joses, så hvor han ble lagt.”

Maria Magdalena var fremdeles med da Jesus ble lagt i graven. Da den første dagen i uken, søndagen, kom, så skulle Maria Magdalena til graven til Jesus med olje og salve. Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham.” (Markus 16:1) Som dagens tekst sier på toppen av siden, så var det Maria Magdalena som var den første til å møte den oppstandne Jesus.

Maria Magdalena ble belønnet for sin trofasthet til  Herren. Hun ble den første som fikk bringe videre budskapet om at Jesus var stått opp fra graven. Hun løp, på Jesu befaling, til disiplene for å fortelle dem den gode nyheten (evangeliet). Men Maria sto like utenfor graven og gråt. Gråtende bøyde hun seg fram og så inn i graven. Da fikk hun se to hvitkledde engler sitte der Jesu kropp hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spurte de. Hun svarte: «De har tatt Herren min bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham.» I det samme snudde hun seg og så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at det var han. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spør Jesus. «Hvem leter du etter?» Hun trodde at det var gartneren, og sa til ham: «Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta ham med meg.» «Maria», sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk: «Rabbuni» – det betyr mester. Jesus sier til henne: «Rør meg ikke, for jeg har ennå ikke steget opp til Far. Men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud.»

Da gikk Maria Magdalena av sted og sa til disiplene: «Jeg har sett Herren!» Og hun fortalte hva han hadde sagt til henne.” (Johannes 20:11-18).

Fra vers 18 ser vi at denne Maria Johannes snakker om i versene like foran, er Maria Magdalena. Markus 16:9 bekrefter også dette. Det kan se ut som om Maria Magdalena var den første misjonæren etter Jesu oppstandelse.

Selv om hun ikke nevnes med navn, så er det veldig trolig at hun også var tilstede i Apostlenes gjerninger 1:12-14, i salen hvor de pleide å samles, og 2:1 (pinsedagen). Maria Magdalena var en trofast kvinne som fulgte Jesus til og med da de fleste andre forlot Ham.

Ordene om Maria Magdalena burde være en velsignelse og til oppmuntring til alle. Selv enn hvor dypt vi har sunket i livet vårt, så er Gud kjærlig, og i Hans kjærlighet så sender Han oss Jesus Kristus. Han bringer oss helbredelse fra våre sykdommer og gir oss et nytt liv med Ham hvor glede og godhet er å finne hver dag. Han ønsker at vi skal la Han komme inn i livene våre og forandre oss. I Galaterbrevet 5:22-23 skriver Paulus “Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven!” Dette er det som Gud har å tilby oss! Jeg tror at Maria Magdalena opplevde at hun hadde fått smakt på Åndens frukt, og derfor ville hun heller følge et liv med Kristus enn å leve et liv uten Ham.

Jesus sier i Johannes åpenbaring 3:20: “Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.” Min oppfordring til leserne er at dere åpner opp deres hjertes dør til Jesus og lar Ham komme inn. Han kan forandre livene deres på en måte som dere aldri ville trodd…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: