20 august: Bevar Åndens enhet

“Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen:”

Efeserne 4:3

Innebygd i det greske ordet “spoundazo” er ideen om innsats, kamp, lide smerte for å nå ett spesielt mål. For at kirken til Jesus Kristus skal lykkes og være et vitnesbyrd i verden for det gode, så er det absolutt nødvendig at vi gjør en innsats, så stor innsats at  i blir utkjørt, for fred og enhet innen legemet. Vi burde aldri gi opp dette edle formålet.

Alt for ofte er vi beredt til å gi opp ved den minste provokasjon, eller å dælje løs på en annen del av Kristi legeme. Vi blir krenket, så derfor krenker vi andre. Men det er ikke måten vi som følger Kristus — som ble slått, pisket og drept uten å ta igjen — skal oppføre oss mot hverandre.

Gjennom Kristi Ånds styrke, som finnes i hver av Hams barn og gir kraft til kirken som ett hele, vet vi at vi kan overkomme enhver hindring og tilgi enhver krenkelse, gi slipp på ethvert nag, og love alle syndere. Dette er ledet av Ånden, en enhet fremkalt av Ånden — ikke en falsk enhet med åndelige komprimisser eller falske forutsetninger — om at vi skal jobbe for med overnaturlig bestemthet og anstrengelse.

Så, hvem trenger du å tilgi akkurat nå? Hvilken innsats trenger du å gi for å kunne gjenforenes med en bror eller søster? Gjør det nå, for Kristi skyld.


 

Advertisement
%d bloggers like this: