Dag 17: Så nær

Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod.”

Efeserne 2:13

Ut fra Guds intense og endeløse kjærlighet for oss kommer ønsket og løftet Hans om å være nær oss for alltid, og i alle omstendigheter. Vi kan klynge oss til dette løftet mens tidens elv skyller oss nedover.

Jeg… brakte dere til meg” sier Han til alle folkene Sine (2 Mosebok 19:4). “Hele dagen holder Han Sin hånd over ham – han hviler mellom Hans skuldre” (5 Mosebok 33:12). Han bor inne i oss, og Han omringer oss hele dagen.

Og Han lover…

Når du går gjennom vann, er jeg med deg, og gjennom elver, skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg.”

Jesaja 43:2

Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg.”

Jesaja 49:15

Salig er den Du utvelger og lar komme nær, så han bor i Dine forgårder.”

Salme 65:5

Se,” sier Jesus. “Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!” (Matteus 28:20).

Herren holder seg nær oss for å ete med oss i de intime fellesskapet som nære venner har:

Og vårt samfunn er med Faderen og med Hans Sønn, Jesus Kristus.”

1 Johannes 1:3

Derfor er det med kjærlig sikkerhet som gleder Herrens hjerte at vi glade kan bekrefte Hans nærvær:

Om jeg enn skulle vandre i dødskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For Du er med meg, Din kjepp og Din stav, de trøster meg.”

Salme 23:4

Min sjel tar tilflukt til Deg, og i Dine vingers skygge finner jeg ly inntil ødeleggelsen har dratt forbi.”

Salme 57:2

Jeg blir alltid hos Deg, Du har grepet min høyre hånd.”

Salme 73:23

Og til dem som ferdes rundt oss kan vi bevitne “Han har ført meg til vinhuset, og Hans banner over meg er kjærlighet” (Salomos høysang 2:4).

Amy Carmichael skrev disse ordene om Herrens kjærlige nærvær:

“Lytt til Ham, mine kjære barn. Han snakker til deg. Han underviser deg på tusen måter hver dag. Gjennom kjærligheten til dem som elsker deg og lever for å hjelpe deg, så berører Han deg, og snakker til deg. I soloppgangen og solnedgangen, og i måneskinnet, gjennom ensomheten i tingene Han har skapt, gjennom de tusener av gleder Han har planlagt for deg, gjennom sorgene som kommer også, i alle disse tingene, gjennom ale disse tingene, så snakker Han som elsket deg inntil døden til deg. Hør her; vær ikke døv og blind overfor Ham, og når du er stille og lytter, så vil du vite dypt nede i hjertet ditt at du er elsket.”

Herren har gitt Sitt Ord om at Han ikke vil holde tilbake Hans kjærlighet overfor meg. Istedenfor vil Han overskylle meg mer og mer med Hans kjærlighet ettersom tiden går! Jeg vil prise og ære Ham! Hans grenseløse og evige kjærlighet er ubeskrivelig. Likevel kan jeg ikke unngå å prise Herren nå og til evig tid for Hans grenseløse kjærlighet.

Advertisement
%d bloggers like this: