Del 1: Hvordan kunne Noah bygge arken?

Relatert bilde

For mange mennesker virker Noahs ark som en fantastisk reise som aldri kunne ha skjedd. Menneskene i oldtiden hadde ikke teknologien. En enkel familie kunne ikke ha hatt nok tid, krefter eller resurser til å ferdigstille et slikt prosjekt. Er det virkelig sant?

Noah slengte ned pennen sin i frustrasjon. “Dette fungerer heller ikke!” Han bøyde hodet i hendene sine og ba. Gud, hjelp meg! Han hørte sin kones fotskritt og kikket opp for å se henne komme mot ham.

“Hva er galt?” spurte Emzara.

Han sukket og løftet hendene sine i frustrasjon. “Hvordan kan jeg lage den sterk nok til å tåle de sterke bølgene?”

“Du vil sikkert finne det ut!” Hun masserte nakken hans kjærlig. “Skaperen ville ikke ha befalt deg å bygge en ark uten å gjøre deg i stand til det.”

Han klappet lett på hånden hennes og nikket. “Jeg vet det,” sa han mykt. “Det er bare så mye å tenke på…”


Bortsett fra arkens kritisk viktige dimensjoner avslører Bibelen svært lite om Guds instruksjoner til Noah.

Ga Herren ham en detaljert plan som ikke er nevnt i Bibelen slik at han bare måtte lage delene for så å sette dem sammen? Eller måtte Noah selv finne ut og planlegge alle detaljene slik som den oppdiktede historien ovenfor om samtalen han med konen (hvis navn ikke er nevnt i Skriften)?

Moderne skeptikere antar ofte at noen på Noahs tid ikke ville ha vært i stand til å bygge noe så stort og sofistikert som arken. Synspunktene deres reiser interessante spørsmål som tvinger oss til å grave dypere for å finne sannhetene – om Guds Ord og Hans arbeid gjennom historien – som vi eller kunne ha kommet til å overse.


HADDE NOAH TEKNOLOGIEN?

Skriften avslører mange viktige fakta om teknologien i Noahs dager.

Noah bygget arken seksten århundrer etter at Gud skapte menneskene som intelligente skapninger, fullt i stand til å tegne og utvikle nye teknologier. Siden de levde i nesten ett millennium, så kan det pre-flom menneskene oppnådde ha vært bemerkelsesverdig. Vi vet at de kunne bygge byer, lage musikkinstrumenter og jobbe med metall (1 Mosebok 4:16-24). Selv om vi ikke kjenner til høyden av dyktigheten deres, så kan vi være sikre på at de ikke hadde noen kjøretøyer utenom arken som har overlevd syndefloden.

Noahs kultur var ganske sikkert på sitt høyeste da han jobbet med arken. Likevel forårsaket flommen et teknologisk tilbakeskritt ettersom alle tidligere oppfinnelser, som ikke var på arken, ble ødelagte. Menneskene begynte på bygge opp igjen etter syndefloden, men et nytt tilbakeskritt kom ved Babels tårn.

Byggeprosjektet i Babel var kulminasjonen av post-flom menneskenes samlede oppfinnsomhet, men Herren forvirret byggernes språk og fikk dem til å spre seg utover i mindre grupper. Avhengig av hvor de reiste og de forskjellige ferdighetene de hadde, så varierte det hvor raskt de florerte i sine nye landområder. I løpet av noen få århundrer var de store pyramidene bygd. Størrelsen og pressisjonen av disse kolossale byggverkene forbløffer fremdeles moderne forskere. Andre steder ble det bygget imponerende byggverk, som for eksempel Stonehenge, som viste menneskenes ingeniør evner.

Hva har dette med Noah muligheter til å bygge arken å gjøre? Vel, dersom etterkommerne hans kunne reise opp slike fantastiske byggverk like etter to slike viktige tilbakeskritt, så er det ikke vanskelig å forestille seg at menneskene som levde like før dette skjedde kunne bygge en slik båt (ark) under høyden av  deres teknologiske utvikling.


HADDE NOAH KREFTENE?

Folk tror alltid at de åtte menneskene som overlevde flommen var de eneste som var involvert i å bygge arken. Hvordan kunne bare åtte mennesker bygge en slik massiv struktur?

Dette spørsmålet er ikke så vanskelig som  man skulle anta. 1 Mosebok forteller oss ikke at Noahs nærmeste familie var de eneste som hjalp til med arken. Ingenting i teksten avviser muligheten om at de kunne ha hatt mye hjelp. Noas bestefar, Metusalah, døde i det året da syndefloden kom, og Noahs far, Lamek, døde fem år før flommen. Det kan godt ha vært at de hjalp til dersom de bodde i nærheten.

Noah kunne også ha leid inn arbeidskraft for å bygge arken. Det kan godt være at de ikke trodde på budskapet hans om en kommende, verdensomfattende flom, men det ville ikke ha hindret at noen kunne ha jobbet for Noah for betaling.

Hebreerne 11:7 sier “I tro fikk Noah varsel om det som ennå ikke var synlig. I gudsfrykt bygde han en ark og berget sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til den rettferdighet som troen gir.”

Betyr dette at han bygget arken alene? Selvsagt ikke! Lederen av et prosjekt kan bli utpekt selv om det er andre involvert i arbeidet. Kong Salomo bygget tempelet i følge 1 Kongebok 6, men vi vet at han brukte detaljerte planer som Gud ga direkte til hans far David (1 Krønikebok 28:19). Mange andre var involvert i byggingen (se 1 Kongebok 5:13-18, 2 Krønikebok 2:17-18). Det samme gjelder Moses og paktens ark (sammenlikn 5 Mosebok 10:3 med 31:1-11). Som lederen av ark-prosjektet kan Noah rettmessig bli ansett som arkens bygger selv om andre hjalp ham.


HADDE NOAH TID?

Mange kristne antar at Noah hadde enten 100 eller 120 år til å bygge arken, ved å regne dette ut fra 1 Mosebok 5:32 og 6:3. Men disse skriftstedene informerer oss ikke om at Noah begynte å jobbe på arken da. Et nærmere ettersyn av den bibelske teksten avslører at han antakeligvis hadde mindre tid enn folk flest antar.

Noah var 500 år da hans eldste sønn Jafet ble født, og han var 600 da flommen begynte. Da Herren instruerte Noah til å bygge arken, sa Han “Men med deg vil jeg opprette min pakt. Du skal gå inn i arken, du og dine sønner og din kone og dine svigerdøtre sammen med deg” (1 Mosebok 6:18). Selvsagt kunne den allvitende Skaperen ha profetert at Noah ville få sønner og svigerdøtre, men beskjeden synes å ha blitt levert etter at hans tre sønner var blitt voksen og gift.

Vi kan kan trekke den slutningen at Noahs kone fødte Sem noen få år atter Jafets fødsel (1 Mosebok 11:10). Vi vet også at Ham var Noahs yngste sønn (1 Mosebok 9:24), men vi blir ikke fortalt hvo mange år som gikk mellom Sems fødsel og Ham ble født. Dersom han var to år yngre enn Sem, da ville han ha blitt født rundt Noahs 505 år. Å tillate 20 år for guttene til å vokse opp og gifte seg ville gjøre Noah ca. 525 år gammel, noe som ville bety at han ville ha maksimum 75 år til å bygge arken. – og det kan ha vært mindre enn 75 år.

Enda en faktor må nevnes. Ta i betraktning implikasjonene av å bygge en slik stor båt av tre over mange tiår. Utsatt for elementene kan trær bli deformert og forfalle når de blir utsatt for varme, kulde og forandringer i fuktighet. Forestill deg å forsøke å gjøre ferdig en del av arken årtier etter en annen seksjon har blitt bygget. De tidligste delene av konstruksjonen trenger kanskje reparasjoner før arken var ferdigstilt. Selvsagt smurte Noah både innsiden og utsiden med bek, men vi vet ikke hvor godt denne behandlingen kunne forhindre deformering og forfall, og vi vet ikke hvor god kvaliteten på gofertre var.

For argumentets skyld, kunne Noah få ferdig arken om han bare hadde 20 år til å bygge arken? Amish gruppene bygger ofte en låve på en dag, og selv om arken var mye større og definitivt mer sofistikert, så viser dette eksemplet at med riktig planlegging og ferdigheter kan store treverk ofte bli reist opp på kort tid. Siden vi ikke vet hvor mange som arbeidet eller teknologien som var tilgjengelig for Noah, så er det umulig å utelukke at arken kan ha blitt konstruert på en periode mye mindre enn 75 år.


HADDE NOAH EVNENE OG RESSURSENE?

Det enkle svaret på dette spørsmålet er funnet i 1 Mosebok 6:22. Og Noah gjorde dette. Alt som Gud hadde pålagt ham, det gjorde han.” Noah bygget arken akkurat slik som Gud instruerte ham, så det er åpenbart at han hadde både evnene og ressursene til å få oppgaven gjort, men hvordan fikk han den nødvendige kunnskapen?

Hvilket yrke hadde Noag? Mange kristne hevder at han var enten en gårdsbruker eller en forkynner eller begge deler. Nye Testamentet kaller ham “rettferdighetens talsmann” (2 Peter 2:5), men indikerer dette at dette var yrket hans? Det forteller oss bare at Noah ga ut rettferdighetens budskap. 1 Mosebok 9:20 sier “Noah begynte å dyrke jorden, og han plantet en vinmark“, men dette skjedde etter syndefloden. Hva gjorde han før flommen?

Folk antar ofte at Noah var en amatør når det gjaldt å bygge båter, men hva om Noah allerede var en flink båtbygger? Herren kaller ofte mennesker som Han allerede har utstyrt for en bestemt oppgave, så det ville ikke være overraskende dersom Noah allerede hadde ekspertise på dette feltet. Og dersom han ikke hadde det, så hadde han masser av tid til å lære det.

Mange viktige personligheter i Gamle Testamentet var et forbilde på Jesus på en eller annen måte. Vi blir fortalt at Jesus ville bli en profet som Moses (5 Mosebok 18:18), en salvet konge som David (2 Samuel 7:12-16, Apostlenes gjerninger 2:30), og den siste Adam (1 Korinterbrev 15:45). Vi vet også at Jesus var en tømrer slik som Hans jordiske far (stefar) Josef (Markus 6:3, Matteus 13:55). Siden Noah bygget en stor ark av tre kan han også betraktes som en tømrer, og på den måten er han også et forbilde på Frelseren.

Noahs oppgave krevde masse ressurser, og vi kan være trygge på at Gud ville ha gjort disse tilgjengelige for ham på en eller annen måte. For eksempel kan Noah ha bodd i nærheten av en skog med gofertrær, antatt at dette uttrykket gjelder en type trær og ikke en metode for å forberede byggematerialer. I motsetning til hva folk flest tror, så måtte ikke Noah finne alle dyrene fordi Herren ledet dem alle til ham (1 Mosebok 6:20). Men Herren gjorde Noah ansvarlig for å bygge arken og lagre all maten. Dette var enorme oppgaver, men Noah var en vis planlegger som lett kunne ha delegert oppgaver til familiemedlemmer som hadde spesielle evner.


NOAH GJORDE SOM GUD SA

Å bygge arken var et monumentalt prosjekt, men med Guds hjelp kunne Noah fullføre oppgaven. Han levde i en tid da verden hadde nådd sitt høyeste punkt av teknologisk utvikling. Etterkommerne hans som bygde Babel og så spredte seg utover beviste at de hadde teknologien til å bygge forbløffende strukturer som Stonehenge og pyramidene. Mye blir sagt i ordene “Alt som Gud hadde pålagt ham, det gjorde han” (1 Mosebok 7:5). Jobben hans var å adlyde Gud og stole på at Han ville forsørge det han manglet, inkludert visdom til å bygge et stødig skip og få prosjektet ferdig i tide.

Kan du forestille deg hvordan det måtte ha føltes da arken stod ferdig? Kanskje han hadde en kort tid til å reflektere på oppnåelsen han hadde gjort før Herren ba ham om å laste arken.


Noah stirret over sletten som var fylt av tusenvis av snøftende, kvekkende, skrikende, bjeffende dyr av alle farger og former. Bortenfor dem tårnet arken over landskapet mens solen langsomt senket seg over horisonten. Han inhalerte dypt og la en arm rundt Emzara. “Endelig! Etter alle disse årene er vi endelig ferdige!”

Hun smilte og nikket. “Jeg visste at Den Allmektige ville hjelpe deg å finne løsninger. Jeg hadde aldri trodd at oppgaven Hans ville være så stor.” Emzara lente hodet sitt mot Noah. “Når skal vi starte med å laste arken?”

Noah trakk på skuldrene. “Snart, antar jeg. Skaperen brakte alle disse dyrene her. Jeg stoler på at Han vil fortelle oss når neste trinn starter…”

 


 

Advertisement
%d bloggers like this: