10 september: Ledet av Guds øye

“Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå, jeg vil la mitt øye hvile på og gi deg råd.”

Salme 32:8

Hvor godt er synet ditt? Kan du se presis opp til 5 meter? 15 meter? Bare 35% av alle voksne har et syn som er 20/20 uten hjelpemidler, men kanskje du er blandt de heldige, i gruppen som er bedre-enn–gjennomsnittet. Men selv om du er det, kan du se inn i framtiden? Hva med inn i hjertene til vennene dine? Er du i stand til å se ethvert mulig resultat til ethvert tenkelig valg?

Når vi tar i betraktning begrensningene i synet vårt, samme hvem vi er, så innser vi hvilket ufattelig privilegium som er tilbudt oss av Gud selv. Han lover å instruere oss og informere oss om de rette stiene il livet, ved å bruke — ikke vårt avgrensede og begrensede syn— men Hands perfekte, alt-seende, all-vitende øye som vår guide. Den Ene som vet alt tilbyr seg å lede oss til den perfekte destinasjonen for hver og en av oss!

Velvitende om at hver av oss står overfor en mengde hår-trekkende, mage-knusende beslutninger til forskjellige tider i livene våre  – og innser at selv de minste avgjørelsene kan ha store konsekvenser for livene våre – gor en fantastisk gave er ikke dette? Og, likevel foretrekker  så mange av oss å snuble blindt gjennom det dødbringende hinderløpet i denne verden, setter vår egen kurs og velger våre egne retninger, bare så vi kan si at vi har gjort det på vår egen måte.

Dersom du strever med  vanskelige avgjørelser i dag, så vit at Guds perfekte visdom og syn er tilgjengelig for deg — de er bare en bønn bortenfor deg. Når vi kommer til Gud og ber om Hans hjelp og ser inn i Hans Ord for riktig retning å gå, så gir Han oss en garanti: Jeg vil lede dere hvor dere trenger å gå, og jeg vil lede deg med mitt øye.


 

Advertisement
%d bloggers like this: