1 november: Shalom til deg

“Johannes hilser de sju menighetene i Asia: Nåde være med dere og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de sju åndene som står foran hans trone,

Johannes åpenbaring 1:4

Shalom, den tradisjonelle hilsningen, betyr harmoni, fremgang, helhet og fred. Når en jøde sa hallo til en venn eller ett familiemedlem, så ville de si “Shalom”. Det ville implisere: “Fred være med deg, fremgang og harmoni til deg.” Dette er hva en preken fra 1964, som har tittelen “Shalom til Kristi Brud, fred være med deg”, sier.

I denne nevnte preken ble det sagt at på det tidspunktet (1964) var det noe som brøt frem over horisonten. Det ble sagt at noe var i anmarsj som ikke var av denne verden. Selv om denne talen var for lang tid siden, så vet vi at når det gjelder Guds rikes komme, så går denne verden mot sin slutt. Guds rike er i dag inni oss, og det bringer lys til verden rundt oss,, men vi venter også på ett fysisk, ytre rike som er virkelig, og som vi kan ta og føle på. Når mørket senker seg over denne dagens (tidsalderens) slutt, skal det komme et lys (Sakarja 14:7). Dette er hva alle de troende, menigheten, håper og venter på. Denne verden glir langsomt vekk, og dekkes gradvis av mer og mer mørke, men for Kristi Brud nærmer Brudgommen  seg.

I Kristus kan vi ha fred. I denne verden vil vi få prøvelser og all slags vanskeligheter. Dette vet vi meget godt, og det er i Kristus Jesus kan vi oppleve denne freden. På grunn av Jesu blod og Hans åpenbarte Ord vet vi hva som venter oss, og at det kommer snart. La de frikjøpte i Kristus proklamere dette, fordi vi nærmer oss slutten da Kristus vil samle alle de hellige i himmel (de hensovede) og på jord (de levende), og bringe oss inn i evigheten.

All ære til Gud i det høyeste og fred til de hellige. Shalom! Du trenger ikke bekymre deg lengre, for det er ikke så lenge til vi vil dra fra denne verdens jammerdal. Fest øynene på Kristus og marsjer videre. Shalom til deg!


 

Advertisement
%d bloggers like this: