1 november: Alle skal bøye kne for Gud

for det står skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal bekjenne Gud. Så skal altså hver enkelt av oss avlegge sitt eget regnskap for Gud.”

Romerne 14:11-12

I dag finnes det mange som åpenlyst knytter neven sin mot Guds ansikt og utfordrer Gud til å dømme dem, enten ved å fornekte Hans eksistens eller rettferdiggjøre deres rett til å synde. Men det vil ikke alltid være slik.

Det skal komme en dag, sier den allmektige Gud, når hvert kne vil bøye seg og hver tunge vil bekjenne at JEG ER Gud. Der vil ikke være noen unntak. Ingen bein vil være sterke nok til å stå imot Hans nærvær, intet argument vil være sterkt nok til å fornekte Skaperens overveldende autoritet.

Der vil ikke finnes noe sted man kan gjemme seg når hele verden brenner, og der vil ikke finnes noen unnskyldninger når alt ellerede er kjent. Hver og en av oss vil gi rede for alle handlingene våre overfor den rettferdige og allmektige Gud.

Selv om dette er en fryktinnytende tanke for oss å ta i betraktning, så finnes der to mulige responser til dette: vi kan enten bli nøkterne og underkaste oss, eller vi kan forkaste det og ikke la oss affisere av det. Hvordan vil du reagere?

Vandrer, tenker og handler du etter innseelsen av at vi lever livene våre foran Guds ansikt, coram Deo, og at du en dag skal stå til rette for alle gjerningene dine overfor Herren? Bøyer du villig kne for Ham nå ettersom du vet at alle til slutt vil gjøre det likevel?

———————————————————

 

%d bloggers like this: