Øyenvitne til utryddelse

VITNESBYRDET TIL DINOSAURENES LIV OG DØD

Du kan spørre en hvilken som helst dommer – når du rekonstruerer fortiden overgår vitnesbyrdet til pålitelige øyenvitner alle andre typer bevis. Og det finnes mer enn noen få eldgamle øyenvitners vitnesbyrd som gir oss de beste svarene til spørsmålene om dinosaurer.

Det første og viktigste øyenvitnet var Skaperen selv. Han skrev i 1 Mosebok 1:25: “Gud gjorde jordens villdyr etter sin art,  feet etter sin art og hvert kryp etter sin art. Og Gud så at alt var godt.”

“Feet” refererer til husdyr, og “kryp” til så skapninger, og “jordens villdyr” er store, ville dyr. Der var omtrent 50 forskjellige “slag” med dinosaurer, og fossilene deres viser at de hadde velproposjonerte kropper som godt designet for de livene de levde. Noen dinosaurer, som Compsognathus eller Mus-saurus, var små “kryp”. Men andre, som Tyrannosaurus eller Ultrasaurus, var var store “villdyr” som ble skapt på skapelsesukens sjette dag ved siden av mennesket, dette i følge vitnesbyrdet til den Eneste som faktisk var tilstede på dette tidspunkt i historien.

Så, dersom dinosaurene ble skapt av Gud og levde i mangfold, slik som fossilene vitner om, hvorfor er de ikke i live i dag?

1 Mosebok 7:22 sier at under syndefloden døde “alle som har livsånde i sin nese, alle som var på tørt land“. Dinosaurene som levde på den tiden ville ha omkommet i syndefloden siden fossilene deres viser at de hadde nesebor og derfor hadde “livsånde”. I tillegg finner vi oftest dinosaur fossiler i et rotete virvar av fossiler ettersom de ble begravet i vannbåret gjørme som hardnet til fjell-lag som dekket enorme områder. Disse fossilene blir funnet på alle kontinenter, akkurat som vi ville forvente av en verdensomfattende flom.

For eksempel dekker tusenvis av Centrosaurus levninger et område på over 568 dekar i Alberta, British Columbia. Oppdagerne sa at “synderen i dette bildet var en katastrofal storm som raskt kunne rutinelig forårsaket at vannet steg så høyt som 12 til 15 tommer, dersom erfaringene med moderne flomsletter er rettningsvisende”.

Faktisk har evolusjonistene innrømmet at denne planeten kan en gang ha vært dekket av vann (nesten). Mike Tice fra Texas A&M Univerity sa “Vi snakker om en tid når du neste ikke kunne ha sett noen landmasse i det hele tatt, dersom du så på jorden fra verdensrommet. Det ville nesten ha vært en vann verden.”

Selv om mesteparten av landdyrene druknet og ble bevart i store, sedimentære stein enheter, så har minst to av hver hovedart, inkludert dinosaurene, gått ombord på arken. 1 Mosebok 7:8-9 sier: “Av de rene dyrene, av de urene dyrene, av fuglene og av alt krypet på jorden gikk to og to inn i Noahs ark, hann og hunn,  slik Gud hadde befalt Noah.” Noahs tre sønner var øyenvitner til denne hendelsen og har vært innvolvert i å skrive denne delen av Skriftene som slutter med deres “signaturer” i 1 Mosebok 10:1.

De som hevder at dinosaurer kan ha vært for store til å ha passet på arken, må huske at gjennomsnittsstørrelsen på en dinosaur var lik en stor hund. Til og med massivt store dinosaurer startet på størrelse med et egg i fotball størrelse, og barn av disse gruppene kan lett ha blitt valgt til å gå ombord på arken.

Hva med etterkommerne til de dinosaurene som steg ut av arken etter å ha vært ombord i rundt ett år? Igjen bekrefter bevis fra øyenvitnene at dinosaurene levde i århundrer etter syndefloden. Mange møter med “drager” ble oppskrevet som historier, i eldgamle nyheter og akademiske rapporter, og i oppskrivninger om erobringer.

Sankt Georg måtte handle med en drage i England. Alexander den Store sin hær møtte en drage. Marco Polo skrev om hendelser med drager. Flavius Philostratus sørget for en nøktern nedskrivning i det tredje århundre e.Kr.:

“Hele India er utkledd med drager av enorme størrelser; for det er ikke bare myrene som er full av dem, men det kryr av dem på fjellet også, og det finnes ikke en eneste åskam som ikke har en. De som finnes i myrene beveger seg tregt og er tredve alen lange, og de har ingen kam på toppen av hodet.” 

Pliny den eldrenevnte også store drager i India i sin Natural history. I nyere tid har historikeren Bill Cooper beskrevet mange nye eldgamle oppskrivelser av dinosaur-møter fra England og Europa, som til denne dag inneholder stedsnavn som refererte til drager som en gang var der, som f.eks. “Knucker’s Hole”, “Dragon-hoard”,  og “Wormelow Tump”.

Liknende oppskrivninger har blitt gitt videre oralt i Nord-, Sentral- og Sør Amerika sine indianergrupper. Faktum er at så mange forskjellige folk har fortalt de samme detaljene at det autentiserer vitnesbyrdet deres. Boken Fossil Legends of the First  Americans (De første amerikanernes fossil legender) gir oss informasjon om anatomien, habitatet, og helte fortellingene relatert til “et vann monster som ‘vokste så stort’, en pawnee gigant raptor kalt Hu-huk, en yuki fortelling om gigantiske firfirsler som ‘var så store at de fikk jorden til å skjelve’, sioux legender om tordenfugler, og mange andre legender” Kineserne og over 200 andre kulturer har detaljerte historier om “drager”. Hvorfor er det så mange historier dersom disse skapningene bare  var mytologiske skapninger?

I Bibelen ser det ut som om Job har sett to dinosaurer. Gud sa til ham:Se nå på Behemot, som Jeg dannet sammen med deg. Den eter gress som en okse. Se nå, hvilken kraft den har i hoftene, og styrken i bukmusklene. Den strekker halen som en seder.” (Job 40:10-12) Les også om Laviatan i samme kapittel.

Siden Job levde 300 til 400 år etter syndefloden, så må de dinosaurene han så være etterkommere til de som hadde vært på arken. Hvordan klarte menneskeheten møtene med post-flom dinosaurer? Antakelig ble dinosaurene drept av mennesker som prøvde å forsvare seg selv. Det er et vanlig tema i mange drage legender.

Det er stort sett enighet om at “den nåværende utrydningskrisen er for det meste forårsaket av menneskets innflytelse på de ville dyrene”, og det er det største, mest farlige villdyret som blir utryddet flrst når menneskene flytter inn i området. Dinosaurene ble trolig utryddet på samme måte som vitenskapmennene observerer utryddelse i dag.

Folk som ønsket å flytte inni et dinosaurbebodd område ville uten tvil ha fortrukket på et tidspunkt å eliminere de livstruende dragene. Ulver, bjørner og store katter har blitt drevet langt bort fra mange av de områdene av Nord-Amerika som de tidligere bodde i. Et annet eksempel er moa’en, en stor fugl som ikke kunne fly, som konstant har truet New Zealands urinnvånere, maori folket.  Når det 19 århundre startet var moa fuglen helt utryddet.

Ideen at post-flom dinosaurer ble utryddet nylig samsvarer med hva vitenskapen har observert, og det samstemmer også med de beste historiske kildene – øyenvitner som skrev det ned. Det store spørsmålet om dinosaurer er forklart godt med Bibelens pålitelige historie…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: