26 desember: Gud er den samme

“All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er himmellysenes Far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger.”

Jakob 1:17

Den eneste tingen som er konstant i denne verden er forandring. Moter forandrer seg; folk forandrer seg; regjeringer forandrer seg; til og med jordens topografi forandres over tid.

Men Gud forandrer seg ikke; Han er uforanderlig. Selv om Han er en person, så minner Han oss omn at Han ikke er et menneslke, og derfor ikke forandrer mening på samme måte som menneskene gjør (4 Mosebok 23:19).

Det er denne unike hyllesten til Gud som inspirerte David til å sammenlikne Gud til en stein (fjell); Han er stødig, solif, pålitelig, fast, ubevegeliog. David spør det retoriske spørsmålet “For hvem er Gud foruten Herren, og hvem er en klippe om ikke vår Gud?” (2 Samuel 23:32).

Det er også denne bemerkelsesverdige, evig-den-samme Guds natur som Gud selv viser i det beskrivende navnet som Han bruker når Han presentere seg for Moses: “Jeg er den jeg er.” (2 Mosebok 3:14). Gud har alltid vært, er nå, og vil alltid være den samme. Derfor er Han  den store “Jeg er” — ikke “jeg var” eller “jeg vil bli”, men fra evighet til evighet sier Gud “Jeg er”.

Jakob påpeker denne vforanderligheten hos Gud for å trøste og oppmuntre oss. Den Gud som aldri forandrer seg vil alltid holde løftene sine. Ingeting vil komme i Hans vei, Han vil aldri trenge å tenke seg om to ganger.

Dette inkludere frelsens underfulle verk som Han begynt i deg som er troende. Han som har begynt et godt arbeid i deg vil fullføre det (Filipperne 1:6).


 

Advertisement
%d bloggers like this: