24 juli: Ikke lek med synden

“Hold dere borte fra ondskap av alle slag!”

1 Tessalonikerbrev 5:22

Når det gjeler synd, så planlegger vi ofte å feile. Vi forsøker å å se hvor nært vi kan komme moralsk fiasko, eller berusende sukess, eller romantisk engasjement uten å gjøre noe galt.

Paukus, derimot, forteller oss at dette er galt. Målet vårt burde ikke bare være å unngå de største, offentlige syndene, men å avstå fra alt som kan få oss til å synde, eller se ut som synd for andre. Vi burde fostre et rent hjerte og et upåklagelig kristens vitnesbyrd.

Selv om denne beordringen ikke gir legalistisk rett til å legge til Guds lov eller heve Guds standard av hellighet, så burde det gi ærlige kristne en betimelig advarsel om synders farer. De bør ikke lekes med, testes ut, eller ignoreres på uforsiktig vis. De burde unngås for enhver pris.

Ikke vær fornøyd med bare å unnslippe kulmineringen av en hvilken som helst synd; hold deg bort fra syndens oppstart, fra syndens første flimrende flamme.

Og unngå allt som ser ondt ut. Vi er raske til å fordømme besettende synder hos andre, og like rask til å forsvare våre egne. Likevel er ingen synd akseptabel for Gud, så ingen synd burde bli undervurdet av oss. Enhver synd — om den er offentlig og merlbar eller privat og uoppdagelig — må bli pliktoppfyllende unngått eller bekjempet.

Men hva med deg? Flørter du med synden, eller unngår du at den dukker opp i det hele tatt? Er hjertet ditt og sinnet ditt konsentrert om Herren, og livet ditt ovenfor bebreidelse for Guds ære?


 

Advertisement
%d bloggers like this: