13 januar

Txt: Filipperne 3:17-21, 4:11

SNØSTORMEN

Snøen virvlet rundt bilen, og det virket for Carla og Caroline som om som om en kjempestor usynlig hånd slengte masse snø mot dem. “Jeg kan nesten ikke se noe som helst” ropte Carla. “Alt er så hvitt!”

“Ja,” sa moren seg enig. “Det er til og med vanskelig å se midtstripen på veien!”

Caroline pekte fremover. “Se, pappa! Der er en lastebil foran oss. Ville det være lettere dersom vi fulgte like bak ham?” spurte hun.

“Det ser ut som om mange andre har fått samme ideen,” sa faren når to biler foran ham økte farten for å kjøre like bak lastebilen. “De kjører for fort,” la faren til. “Vi holder oss bak her og lar dem kjøre.”

Snart så den samme lastebilen igjen – i en grøft. “Se!” ropte Carla. “Den lastebilen kjørte rett av veien, og de to bilene fulgte etter den!” Hun hadde helt rett! Både lastebilen og de to andre bilene hadde sklidd ned en bratt skråning ved siden av veien.

“Den blinde som leder den blinde,” mumlet faren. “Vi får bare kjøre langsomt til vi finner et sted å stoppe. Forhåpentligvis vil det slutte å snø snart. Dersom det ikke slutter snart, får vi forsøke å finne et motell eller noe slik og vente til i morgen før vi kjører videre.”

Etter en liten stund begynte snøen å lette, og alle trakk et lettelsens sukk. “Jeg er glad at du ikke fulgte etter lastebilen slik som jeg foreslo,” sa Caroline. “Men mente med ‘Den blinde som leder den blinde’?”

“Jesus fortalte disiplene sine en gang at dersom den blind leder den blinde, så faller de begge i grøfte,” svarte faren. “Det er akkurat hva som hendte der bak. Han som kjørte lastebilen så antakelig ikke noe mer enn bilene som fulgte ham, men de fulgte etter ham likevel, og han ledet de rett av veien.”

“Vel, jeg er sikker på at Jesus ikke snakket om biler eller lastebiler,” sa Caroline.

Faren smilte. “Nei,” istemte han. “Jeg tror at Han lærte oss at vi må være forsiktig hvem vi følger etter i våre daglige liv.”

Nå nikket moren også. “Hvem er det barna på skolen ser opp til?” sa hun. “Hvem er det de imiterer og ønsker å likne?”

“Noen er begeistret over popstjerner og filmstjerner,” sa Caroline.

“Og mange ønsker å være lik de som er gode i sport,” la Carla til. “Er det galt?”

“Det kommer ann på,” svarte faren. “Det er bra dersom de beundrer Guds kjærlighet og ønsker å følge Ham. Det er ikke bra dersom de følger djevelen og får andre barn til å gjøre syndige ting. Kristne skulle imitere Jesus.”

Hva med deg?

Hvem er det du ser opp til i livet? Er det noen som gjør gode ting eller har gode egenskaper? Å se opp til en som lever et liv som ikke følger Guds lover og rår er ikke bra. Det kan være okay å forsøke å imitere folk som følger etter Gud og hva Han sier ettersom de ofte har positive ting de kan lære oss om livet og hvordan å leve det, men den vi virkelig skulle forsøke å likne er Jesus. Ordet “kristen” betyr “lik Kristus”. Er vi lik Kristus?

Hvis noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg

Matteus 16:24

Dagens nøkkelord: FØLG ETTER JESUS

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: