11. Dere er greinene

“Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.”

Johannes 15:5

Kristus hadde allerede sagt mye om greinene. Her kommer Han med den personlige aplikasjonen: “Dere er greinene jeg har snakket om, Akkurat som jeg er Vintreet, engasjert for å være og gjøre alt greinene har behov for, så nå spør jeg dere — i den Hellige Ånds nye dispensasjon som jeg har lovet dere — å akseptere stedet jeg har gitt dere, og være mine greiner på jorden.” Forholdet Han søker å etablere er et intenst og personlig forhold: alt avhenger av de to små ordene “jeg” og “dere“. Og det er like intensivt personlig for oss som det var for de første disiplene. La osspresentere oss selv for Herren vår til Han snakker til hver og en av oss i kraft, og hele sjelen vår føler det: “Jeg er vintreet, dere er greinene“.

Kjære Jesu disippel, hvor ung eller svak du enn er; lytt til stemmen Hans. “Dere er greinene.” Du må være intet mindre! Ikke la noen falsk ydykhet, noen kjødelig frykt for oppofring, noen tvilende tvil om hva du er i stand til, holde deg tilbake fra å si: “Jeg vil være en grein, med alt hva det innebærer — en grein, veldig svak, men likevel så lik Vintreet som det går an å være, fordi jeg har samme natur og mottar samme Ånd. En grein, helt hjelpeløs, og likevel like mye satt til side for Gud og mennesker, som er komplett hengitt til det arbeid å bære frukter som Vintreet selv. En grein, intet i meg selv, men likevel hilebde og jublende i tro som vet at Han vil sørge for alle. Ja, ved Hans nåde vil jeg være intet mer enn en grein, og alt Han ønsker den greinen skal være, og at Han kan bære frukt gjennom meg.”

Du er greinen. – Du trenger intet mer. Du trenger ikke et eneste øyeblikk på dagen påta deg Vintreets ansvar. Du trenger ikke forlate stedet for fullstenbdig avhengighet og ubundet tiltro til Vintreet. Du trenger aller minst å være redd for hvordan du skal forstå mysteriet eller oppfylle betingelsene eller finne ut hva det ultimate målet er. Vintreet vil gi deg alt og finne alt ut. Faderen, Vinbonden, vokter over din union med og vekst i Vintreet. Du trenger ikke å være mer enn en grein. Bare en grein! La dette være stikkordet ditt. Det vil føre til en vei med kontinuerlig overgivelse til Kristi arbeid, i sann hengivenhet til alle Hans befalinger, med frydefull forventning til all Hans nåde.

Dersom det er noen som spør “Hvordan kan jegb lære å si dette riktig — ‘bare vær en grein’ — og leve det?” Kjære sjel, greinens karakter, dens styrke, og frukten den bærer, er totalt avhengig av Vintreet. Og livet ditt som en grein avhenger helt av din forståelse av hva vår Herre Jesus er. Derfor kan du aldri adskille de to ordene “Jeg er vintreet, dere er greinene“. Ditt liv og din styrke og din frukt avhenger av hva din Herre Jesus Kristus er! Tilbe derfor Ham og stol på Ham! La Ham være den Ene du lengter etter, og den Ene som bor i hjertet ditt! Og når du føler at du ikke gjør dette og ikke kan kjenne Ham på riktig måte, så bare husk på at det er en del av Hans ansvar som Vintreet og gjøre Seg selv kjent til deg. Han gjør ikke dette i tanker og begreper — nei — men i en skjult vekst i livet som ydmykt og fredfullt og komplett bli gitt for å vente på Ham. Vintreet avslører Seg selv inne i greinen. på denne måten kommer det både vekst og frukt. Kristus bor inne i og arbeider inne i greinen Hans. Ved bare å være en grein, og vente på at Han vil gjøre alt, vil Han bli det sanne Vintreet for deg. Faderen selv, den guddommelige Vinbonden, er i stand til å gjøre deg til en verdig grein på det himmelske Vintreet. Du vilo ikke bli skuffet!

Dere er greinene! Dette ordet også, kjære Herre! Å, tal det i kraft til min sjel!La ikke greinen av det jordiske vintreet gjøre meg til skamme, mens det bare lever for å bære frukt på vintreet. Måtte livet på jorden ikke ha noe ønske eller mål foruten å la Deg produsere frukt gjennom meg!


Advertisement
%d bloggers like this: