Aliens “omorganiserer stjernene for å bekjempe mørk energi”?

Image result for dark energy

I følge en sensasjonell ny forskningsartikkel vil trolig intelligente utenomjordiske sivilisasjoner trenge å “kaste lasso” rundt stjernene i nærliggende galakser for å hindre dem fra å krype vekk fra sin egen galakse grunnet Big Bang utvidelsen av universet! “Mørk energi”, en helt hypotetisk enhet, er grunnen for den påståtte akselerasjonen av den antatte ekspansjonen. Big Bang kosmologien fungerer ikke under normal fysikk alene (se creation.com/dark-matter-crisis).

Disse utenomjordiske ønsker å høste inn stjernene som deres energikilde siden de ville ha tømt ressursene i deres egne galakser. Artikkelen resonerer fra den ubestridte antakelsen at universet er milliarder av år gammelt, og at liv å ha utviklet seg andre steder i universet mange ganger (til tross for at vi aldri har observert utenomjordisk liv, og det er ikke på grunn av at vi ikke har forsøkt å finne det). Disse mer eldgamle sivilisasjonene ville “åpenbart” være mye mer avansert enn vår egen.

Dette er en før-trykksartikkel lastet opp til Cornell Universitys elektroniske arkiv arXiv, en nettside som ikke krever godkjenning av likemenn. Den høyt spekulative og ikke-falifiserbare naturen av denne “forskningen” har ikke hindret at den har kommet ut i populærvitenskapen, for eksempel i Live Science, og at de har slått dette stort opp.

Artikler slik som denne demonstrerer hva vi kreasjonister har påpekt i årevis: at troen på utenomjordiske er fundamentalt forankret i det evolusjonistiske verdenssynet (se creation.com/et-needed-evolution). Å følge disse feilaktige antakelsene fører ofte vitenskapsmenn vill på en dyr og meningsløs harejakt – og på den måten hindrer den fremgangen innen den virkelige vitenskapen.


 

Advertisement
%d bloggers like this: