18 januar: Gud har kontroll!

“Herren er i sitt hellige tempel; vær stille for ham, hele jorden!”

Habakkuk 2:20

Mår vi ikke kan se bevis for at Gud gjør noe, eller er forundret av hvordan forsynet Hans utvikler seg, har vi en tendens for å trekke feilaktige konklusjoner. Når ondskapen herjet i Israel antok Habakkuk at Gud ikke gjorde noe. Han spurte “Hvor lenge, Herre, skal jeg rope uten at du hører“? (1:1).

Han ble til slutt tilfredsstilt med at Gud er suveren, og at alle burde bøye seg foran Han. Hans observasjon er en god påminnelse for oss: “Herren er i sitt hellige tempel“. Noen ting kan forvirre oss, og det kan synes som om der er kaos rundt oss, men å huske at Herren er i sitt hellige tempel er beroligende. Samme hvor det mye det synes at ting er ute av kontroll, så hersker Gud fremdeles.

Enhver lidelse som kommer vår vei er under kontroll. Derfor må vi ikke klage. “La hele jorden være stille foran Ham!” Å vite at Gud har et formål i prøvelsene våre gir oss håp. Sannelig vil lidelsene våre rense oss for stolthet, egenkjærlighet eller sjalusi. Sannelig vil lidelsene våre gjøre at vi blir gjort mer hellig, mer lik Kristus, og Gud vil avsløre mer av seg selv for oss.

For en beroligende effekt sannheten kan ha på oss. Dersom der fantes krefter utenfor Guds kontroll, eller hendelser som Han ikke hadde jurisdiksjon over, så ville situasjonen vår virkelig bli desperat. Men å konstant fryde seg over det faktum at Han er i sitt hellige tempel og hersker ifølge Hans egen nytelse gir oss fred og håp i de mørkeste stunder.


 

Advertisement
%d bloggers like this: