Jesu andre komme (v. 7-8)

7 Se, han kommer med skyene! Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle folkeslag på jorden skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, amen! 8 Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, Den allmektige.”

Johannes åpenbaring 1:7-8

Johannes åpenbaring er den ultimate action thrilleren. Dersom noen liker en bok med fart og spenning, så er denne ypperlig. Her er drama, spenning og skrekk. Den handler om jordens undergang og Guds vrede over en jordklode fylt med synd. Den forteller også hvordan alle skal bli dømt, om engler og mennesker som blir kastet i et flammende hav som heter helvete.

En viktig del av profetiene om endetiden er Jesu andre komme. Vers 7 begynner med “Se, Han kommer!” Så snart hilsningene er unnagjort, kommer en til den viktige essensen. Jesus kom til jorden for å bli født av en jomfru, leve et perfekt liv, dø på korset, og til slutt dra tilbake til himmelen. Men dette er ikke alt! Jesus skal komme tilbake en annen gang. De som tror på Ham og følger Ham skal se at Han kommer tilbake til jorden på samme måten som Han forsvant – i skyene (se Apostlenes gjerninger 1:11).

I Gamle Testamentet ble de fortalt at Messias skulle komme, men de visste bare at Han skulle komme, ikke at Han skulle komme to ganger. Jeg har ofte beskrevet Gamle Testamentet som at du står i en dal. Langt fremme ser du et fjell – det er Kristus som skal komme. Så når du kommer nærmere, ser du at det ikke bare er ett fjell, men to. Dette ser vi i evangeliene – at Kristus skal komme tilbake igjen. Så, i epistlene og Johannes evangelium ser vi fullt ut alle åser og bakker – alt som skal skje i endetiden.

I Salme 2:6-9 leser vi: “6 «Det er jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige fjell.» 7 Jeg vil kunngjøre det Herren har fastsatt. Han sa til meg: «Du er min sønn, jeg har født deg i dag. 8 Be meg, så gir jeg deg folkene som arv og hele jorden i eie. 9 Du skal knuse dem med jernstav, slå dem i stykker som pottemakerens krukke.»” Dette er bare ett av mange skriftsteder som viser Kristus som styrer på jorden. Det finnes mange skriftsteder som omhandler Messias jordiske styre (eks. Daniel 7:13-14, 18, Sakarja 14:4-9, Malaki 4:1-4) som ikke har blitt oppfylt ved Jesu første komme. Derfor må Han komme for å oppfylle dem sider Gud ikke lyver (4 Mosebok 23:19).

Det er flere grunner til at Kristus må komme tilbake: 1) Guds løfter krever at Han kommer tilbake, 2) Jesu løfter krever at Han kommer tilbake, 3) garantien om den Hellige Ånd krever at Han kommer tilbake, 4) Jesu program for menigheten krever at Han kommer tilbake, 5) Kristi program for de utroende nasjonene krever at Han kommer tilbake, 6) Guds program for Israel krever at Han kommer tilbake, 7) Kristi ydmykelse krever at Han kommer tilbake, 8) dommen av Satan krever at Han kommer tilbake og 9) de troendes forventninger krevet at Han kommer tilbake. Jeg kunne ha skrevet om alle disse punktene, men det er nok til å illustrere at Bibelen krever at Jesus kommer tilbake til jorden – igjen…

Det at Jesus kommer med skyer kan være et bilde som symboliserer Guds tilstedeværelse. Da jødene vandret rundt i ørkenen, fulgte Gud med dem som en skystøtte.

Det står at de som har gjennomboret Ham skal se Ham. Dette kan ikke bety de romerske soldatene som korsfestet Ham, for de er døde for lenge siden. Trolig er dette en henvisning til at jødene skal se Ham når Han kommer tilbake til jorden. Alle folkeslag på jorden er alle hedningene – d.v.s. de ikke-jødiske menneskene som ikke tror på Gud. De vil også sørge over Kristus. I trengselstiden vil de alle lide mye.

Til slutt setter Gud signaturen Sin på profetien om Jesu andre komme. Han som er Alfa og Omega, som er og var og kommer, den tidløse Gud som ikke er bundet av tiden. Alfa og Omega er som kjent først og siste bokstaven i det greske alfabetet. Dette er den Allvitende vi snakker om. At Han er den Allmektige viser Hans store kraft. Ingen kan hindre Ham i å gjøre det Han ønsker, og planene var allerede laget før verden ble skapt.

Advertisement
%d bloggers like this: