Vers 9

Da Enos var nitti år gammel, fikk han sønnen Kenan.”

1 Mosebok 5:9

I dette verset ser vi at Enos fikk sønnen Kenan da han var 90 år gammel. Dersom navnene i ættelistene nevner de barna som ble født først, så har de blitt yngre. Som tidligere nevnt var Set ikke Adams første bar, men vi vet ikke om Set fikk andre barn før han fikk Enos da han var 105 år gammel. Enos fikk Kenan da han var 90 år gammel, og dette er 15 år yngre enn da Set fikk Enos. Selvsagt er det intet som tilsier at Enos ikke hadde fått andre sønner eller døtre før han fikk Kenan. Det eneste Moses skriver her, er hvor gammel patriarkene var da de fikk den sønnen som brakte ættelinjen videre til fødselen av Messias, eller kvinnens ått som skulle knuse slangens hode (1 Mosebok 3:15). 

Kenan” – translitterert fra hebraisk som “Qeynan” – et ord som stammer fra ordet “qen” som blir oversatt som “fiksert”, i overført betydning “et rede” eller et fast bosted. Jubelboken (Book of Jubilees) hevder at Kenans mor het Noam, og at hun var både kone og søster til Enos. Enos er også nevnt i Lukas 3:37 hvor vi får legen Lukas sin versjon av Jesu ætteliste. Dette er ikke den samme “Kenan” som nevnes i Lukas 3:36 – som er sagt å være sønn av Arpaksad og levde etter syndefloden. Denne siste Kenan er gjenstand for mye debatt ettersom han ikke er nevnt i åttelistene i 1 Mosebok. En teori er at dette er en feil som har sneket seg inn i et tidligere manuskript. Dette er imidlertid hovedsakelig en teori blant folk som ikke tror at Bibelen er Guds Ord, men forsøker å kritisere Boken og få kristne til å tvile på den. En annen teori er at Kenan etter den store flommen av en eller annen grunn har blitt utelatt fra listen – ettersom det har blitt fortalt at han praktiserte en avgudsdyrkelse som de hadde før syndefloden (også i følge Jubelboken). En siste teori er at ordet som betyr “sønn” kan bety “sønnesønn”. I 1 Mosebok 46:22 blir vi fortalt at “Disse var Rakels barn som ble født Jakob, i alt fjorten sjeler.” Men vi vet at Rakel bare fødte to sønner: Josef og Benjamin. Det er lite trolig at hun – siden vi kjenner til hennes historie med problemer med å bli gravid – at hun skulle ha 12 døtre som vi ikke vet om. Dette handler trolig om Rakels – og Jakobs – barnebarn. Det er imidlertid ingen tvil om den “Kenan” som vi finner i dette verset.


 

Advertisement
%d bloggers like this: