28 august: Samfunn med den treenige Gud

“Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle!”

2 Korinterbrev 13:13

I dette ene verset her får ikke bare nevnt hver enkelt person i treenigheten, men også beskrevet deres destinktive roller frelsen summert opp.

Det var på grunn av Gud Faderens evige kjærlighet at Han sendte Sin Sønn til verden for å ta på seg menneskeform, leve i en verden forbannet av synd, og endelig dø en forferdelig død på vegne av Hans folk. Det var -herren Jesu Kristi nåde (ikke spikrene, og definitivt ikke din verdi) som holdt Ham på korset mens Hans Far øste en uendelighet av vrede over Ham for syndene til folkene Hans. Og det er gjennom samfunn med den Hellige Ånd — mens Han uimotståelig og kjærlig og transformerende tar bolig i hjertene våre — at vi nå kan nyte den helliggjørende, håpgivende, kjærlighetsinspirerende frelsen til Gud akkurat her og nå.

Måtte denne nåden, denne kjærligheten, dette samfunnet være med deg alltid, alltid i tankene dine, alltid påvirke avgjørelsene dine, alltid gjennomsyre ditt livs arbeid. Måtte denne treenige utstillingen av allmektig, allkjærlig, alltilstrekkelig nåde være din guide, ditt håp og din fryd.


 

Advertisement
%d bloggers like this: