9 november: Hærskarenes Gud

“David svarte: «Du kommer mot meg med sverd, spyd og sabel, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren over hærskarene, han som er Gud for Israels hær, han som du har hånt.”

1 Samuel 17:45

Hærskarenes Gud er antageligvis det mest populære navnet for Gud i Det gamle testamentet, og det blir brukt rundt 235 ganger; det finnes til og med to ganger i Det nye testamentet. Og vi ser, fra Davids utfordring til Goliat, de imponerende, induserende og mot-produserende implikasjonene av dette navnet.

For det første er det en påminnelse om at, samme hvor ensomme vi føler oss i det øyeblikket, så har Gud mange tjenere her på jorden. Det burde oppmuntre oss til å vite at der fines en mektig hær som holder på å kjempe sammen med oss i den åndelige krigen; det burde minne oss på at der finnes mange flere som trenger å bli opplært, og det burde gjøre oss ydmyke når vi innser at Gud ikke er avhengig av vår fattigslige innsats for å bringe inn Hans kongerike.

For det andre blir vi fortalt at hæren som Gud styrer over, inkluderer  mange tjenere i himmelen. Som Elisas tjener fant ut da øynene hans ble åpnet slik at han kunne se de engleaktige krigerne som omringet fiendene deres, så er Jehova Herre både i himmelen og på jorden. Det er samme “med Hans mektige engler” at Jesus vil komme tilbake en dag. “Slik blir det når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen sammen med sine mektige engler i flammende ild og straffer dem som ikke kjenner Gud, og dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium” (2 Tessalonikerbrev 1:7-8).

Til slutt er vi i stand til å forstå at hærskarenes Gud, fordi Han har all makt, har tjenere over alt. Gud er Hans egen hær. Han trenger ingen hjelp, og Han kan vinne alle slag. Selv fiendene Hans oppfyller ubevisst Hans høyere formål. Som Charles Spurgeon en gang skrev:

“Ikke si til sjelen min, ‘Fra hvor kan Gud lindre min omsorg? Husk at Allmektigheten har tjenere over alt.”


 

Advertisement
%d bloggers like this: