Fortolkning av 1. Mosebok

For å vite hvordan en skal fortolke det som står i 1. Mosebok er det viktig å slå fast hvordan Gud ga Bibelen (inkl. 1: Mosebok) til menneskene. En mer fullstendig forklaring på hvordan Ordet kom fra Gud til menneskene kan leses under “Hvordan Bibelen ble til” under emnet “Manuskriptet fra verdensrommet” her på bloggen. Under lister jeg opp de seks forskjellige teoriene på hvordan man tror at Bibelen er inspirert, d.v.s. inspirasjonsteoriene:

1. Den “Naturlige” Teorien
Denne teorien sier at menneskene ble inspirert på samme måte som Shakespeare var inspirert. Med andre ord kan en si at den lille gnisten av overnaturlig inspirasjon som finnes i menneskene brant litt ekstra hos forfatterne av Bibelen. Dette blir kontant motsagt av apostelen Peter.
For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning. For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den Hellige Ånd.”
(1 Peter 1:20-21)
De talte ikke sine egne ord, men det Gud ville de skulle si.

2. Den “Mekaniske” Teorien
Denne teorien sier at Gud dikterte ord for ord på en tørr og monoton måte hva forfatterne av Bibelen skulle skrive ned. Det må her nevnes at Bibelen er en stor kjærlighetsfortelling, og kjærligheten er absolutt ikke tørr, kjedelig og monoton – eller mekanisk for den skyld. Den Hellige Ånd har i så måte aldri overgått forfatterens eget vokabular. Til tross for store forskjeller i språkbruken, så er legen Lukas ord like inspirert som Johannes ord som inneholder mer hverdagslig tale. Ikke glem Paulus ord i 2 Timoteus 3:16:
Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,”
Bibelens forfattere var ikke maskiner.

3. “Innholds” Teorien
Denne teorien sier at bare hovedtanken i et avsnitt eller et kapittel er inspirert. Denne tanken blir umiddelbart benektet av flere skriftsteder i Bibelen:

For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen.” (Matteus 5:18)
Dette er Davids siste ord: Så sier David, Isais sønn, så sier mannen som høyt var satt, Jakobs salvede og Israels liflige sanger: Herrens Ånd taler gjennom meg, og hans ord er på min tunge.”
(2 Samuel 23:1-2)

4. Den “delvise” Teorien
Denne teorien sier at bare enkelte deler av Bibelen er inspirerte av Gud. Mange moderne filosofer støtter denne teorien, noe som kan gi rom for mange og varierte tolkninger av Skriften. Problemet med denne teorien er innlysende, og illustreres med denne lille anekdoten:

“En biskop var kjent for å tro på at Bibelen bare er inspirert litt her og litt der. Når han ble spurt om han hadde noen autoritet for en slik påstand, så siterte han Hebreerne 1:1, som sier at Gud snakket til menneskene på mange forskjellige måter, noe som han mente betydde at noen skriftsteder var “mer inspirert enn andre”.
Biskopen ble flau da en legmann spurte: “Hvordan vet du at Hebreerne 1:1 som du bygger argumentet ditt på er et av de inspirerte versene?”

5. “Bare Åndelige” Teorien
Denne teorien sier at Bibelen bare kan stoles på når det gjelder åndelige ting, men er ikke pålitelig når det gjelder historiske hendelser, vitenskaplige påstander eller lignende. Dette er motsagt av Jesus selv i Johannes 3:12:
Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om himmelske?

6. “Direkte Verbale” Teorien
Denne teorien sier at hele Skriften, og hvert eneste ord, ble direkte inspirert av Gud. Dette er den eneste teorien som kan stemme og forsvares i Bibelen. Dersom denne teorien ikke er rett, kan vi ikke bruke Bibelen som Guds autoritet og inspirerte ord. La oss se på noen skriftsteder som snakker om denne metoden:

Men Jesus svarte og sa: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.” (Matteus 4:4)

Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.” (2 Timoteus 3:16-17)

Og dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av Ånden. Vi tolker åndelige ting
med åndelige ord.” (1 Korinterne 2:13)

For de ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg. Og de har trodd at
du har utsendt meg.” (Johannes 17:8)

Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. De ord jeg har talte til dere, er ånd og liv.” (Johannes 6:63)

Konklusjon:

Den sjette og siste teorien er den eneste som kan benyttes dersom en skal tro på en Hellig Skrift som er helt inspirert av Gud. Det er på denne måten jeg velger å se 1. Mosebok i denne studien. Alle ord blir tolket som det ordet som er nedskrevet i de originale Hebraiske skriftene. Jeg benytter også det som er kalt “loven av første gangs referanse” innen hebraiske skrifter som sier at første gangen et ord brukes må det ha den originale betydningen av ordet før du kan bruke det som et bilde eller en allegori. For eksempel må du vite hva en “drage” er før du kan bruke den som et bilde av Satan.

Ingen annen fortolkning kan i mine øyne være riktig ettersom en mer allegorisk metode å tolke Skriften på vil kunne bety hva som helst. Noen av mine egne synspunkter kan kanskje virke overraskende på noen, men de vil begrunnes. Jeg har også studert 1. Mosebok fra 1979 (med varierende intensitet), og de som kjenner meg vet at det er min favorittbok i Bibelen.

Jeg håper denne studien kan være til hjelp og bringe lys til noen sjeler.

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: