CRISPR og Skaperen

Image result for CRISPR

Det kraftige nye verktøyet CRISPR vil snart bli brukt i USA for første gang med menneskeforsøk.

CRISPR tillater forskere å lage knivskarpe modifikasjoner til cellens DNA. Det har oppnådd berømmelse i 2018 da en kinesisk vitenskapsmann angivelig redigerte DNAet til ufødte tvillinger. Det eksperimentet ble allment fordømt, både innenfor og utenfor Kina, fordi redigeringene ble gjort med embryoer og ville bli gitt videre til avkommet deres. Teknologien er for ung for oss for at vi kan vite hvilke typer problemer det kan introdusere i den menneskelige genbassenget.

Nye oppdukkende studier vil likevel ikke gjøre arvelige forandringer. Forskere vil simpelt hen korrigere genene i lys-sensitive celler i pasientenes øyne.

Subjektene er født med Leber medfødt amaurose, de vanligste grunnen til barndomsblindhet. Folk med denne lidelsen har normale øyne, men et defekt gen i de lys-sensitive cellene i netthinnene som hindrer visuell informasjon fra å nå hjernene deres. Studien søker å rdeigere det defekte genet og gi dem synet.

Til tross for etiske misbruk, slik som hendelsen i Kina, så har andre vitenskapsmenn verden rundt funnet CRISPR å være et nyttig verktøy. For eksempel håper vitenskapsmenn å avle opp og studere dyr med genetsiske lidelser og muligens utvikle hehandlinger for mennesker med de samme lidelsene. Forskere kunne også bruke dette verktøyet til å genestisk modifisere griser slik at organene deres kan bli brukt til å produsere kortsiktige menneskelige transplantasjons organer.

Gud har gitt oss et fantastisk verktøy for å hjelpe andre. Men ethvert verktøy kan bli brukt for godt eller for ondt. Eksperimentering på ufødte er klart et misbruk av Guds gave, men hva er bedre enn å bruke den for å gi synet til de blinde?


 

Advertisement
%d bloggers like this: