Bærende håp

INNHOLD:Intro

DEL 1: DAGER SKAL KOMME

A. En visjon om fremtiden

B. Gjenopprettelse

C. En ny fremtid

D. Usannsynlige muligheter

DEL 2: SJELENS MØRKE NETTER

A. Gled deg likevel

B. Min Gjenløser lever

C. Håpets klager

D. Håpets tilfredsstillelse

DEL 3: VISJONER OM STORHET

A. Guds ære returnerer

B. Alteret, et tegn på håp

C. En forvandlende strøm

D. Forvandlet arv

E. La Sion glede seg


 

Advertisement
%d bloggers like this: