Hørsel uten ører

Image result for oysters

Østers har ikke ører, men de kan høre. De bruker et organ kalt et statokryst til å oppdage vibrasjoner og bevegelse, og en ny studie viser at de også responderer til lyd. Forskerne tror denne evnen kan hjelpe østers å oppdage strømninger forårsaket av forbipasserende overgripere eller innstrømning av tidevann som bringer med seg mat.

Denne oppdagelsen avslører ikke bare Guds kreative design, men den understeker vårt ansvar som forvaltere av skapelsen. Marine biologer har lenge vært bekymret over den skadelige påvirkningen menneskelig bråk kan ha på sjøskapninger. Nå lærer vi at våre uforsiktige aktiviteter ikke bare kan påvirke komplekse skapninger som hvaler og dolfiner på en negativ måte, men også “enkle” skapninger som østers.


 

Advertisement
%d bloggers like this: