23 juli: Guds nåde er nok

“Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.”

2 Korinterbrev 12:9

Noen har sagt “Gud svarer alltid bønnene våre, enten ved å gi oss det vi ber om eller ved å gi oss noe som er enda bedre.” I Paulus tilfelle ga Gud ham noe som var enda bedre.

Paulus led med noe som han beskrev som “en torn i kjødet” — det var noe som forårsaket ham konstant smerte. Det var en så dypt følt vanskelighet som han brakte til Gud i bønn, og bønnfalt Herren tre ganger om at Han ville ta denne lidelsen bort fra ham.

Verset ovenfor er Guds svar til Paulus.

Men hvordan ar dette et bønnesvar? Gud fjernet ikke Paulus smertefulle byrde. Faktum er at Gud sa til Paulus at Han ikke ville fjerne den i det hele tatt. Men Guds svar til Paulus bønn var enda bedre: min nåde er nok for deg.

Legg merke til at Gud ikke sa: “Min nåde er nok for denne vanskeligheten.” Gud sa: Min nåde er nok for deg, Paulus.” Paulus ba om frigjøring fra en prøvelse, men Gud garanterte ham nåde for enhver prøvelse, gjennom hele livet.

Og, selv om Paulus fremdeles ville erfare mye mer lidelse, så minnet Gud ham om at dette ganske enkelt ga ham en enda større mulighet for å opphøye Kristi navn. Min styrke, erklærte Gud, er enda mer åpenbar når du er hjelpeløs. Derfpr er denne kampen en mulighet for deg å oppfylle ditt formål som en kristen, mer enn du kunne oppnådd i et smertefritt liv.

Kjære lesere, hvil i visshet om at Guds nåde fremdeles er tilstrekkelig, og at Hans kraft fremdeles blir åpenbart gjennom vanskelighetene som du møter i livet ditt. For et fantastisk bønnesvar dette er!

Advertisement
%d bloggers like this: