30 januar: Guds trofasthet

“Miskunn blir bygd for evig, din trofasthet er grunnfestet i himmelen.”

Salme 89:3

Skriftene er fulle av slike erklæringer om at Gud er trofast. Siden vi lever i en verden som konstant forandrer seg og møter mange skuffelser langs veien, så er det trøstende å bli påminnet på ny om Guds trofasthet. En definasjon påordet “trofast” er “verd tillit”, og det er absolutt aktuelt med Gud siden Han har gjentatte ganger bevist at Hans Ord er sikkert og kan stoles på.

Apostelen Paulus minner oss om at Gud ikke kan lyve. Fordi Han er hellig er det umulig for Ham å erklære noe annet enn sannhet eller å gi løfter som ikke vil bli holdt. Det kan ofte synes som om Gud har glemt oss. David erfarte en slik tvil, men så innrømte han at han hadde snakket for hurtig. Vi må huske på at Gud arbeide med sin egen timeplan, og bare fordi vi ikke ser umiddelbart bevis på at Hans løfte blir oppfylt, så betyr det ikke at Han har forlatt oss.

Samme hvor blek framtiden din ser ut, så kan du stole på at Guds løfte er sikkert når Han sier “Jeg vil ikke forlate deg eller svikte deg!” Til tross for lidelsene dine, og prøvelsene du går igjennom, så kan du vite med sikkerhet at Han vil være med deg og til og med bruke vanskelighetene til å lære deg og trekke deg nærmere til Ham.

På grunn av Guds trofasthet kan du ha lyse forventninger. Han vil ikke la noe skille deg fra Ham. Han holder deg fast med sin kraft. Etter å ha startet et godt arbeid i deg, vil Han ikke forlate det, men fullføre det slik at du en dag vil være trygg til å leve sammen med Ham i all evighet. Du kan sannelig løfte hodet ditt og synge “Stor er din trofasthet!”


 

Advertisement
%d bloggers like this: