Vers 14

“Navnet på den tredje elven er Hiddekel. Det er den som renner øst for Assur. Den fjerde elven er Frat.”

1 Mosebok 2:14

I dette verset blir vi fortalt navnene til de to siste elvene som er sagt å ha sitt utløp fra elven som renner gjennom Edens hage. Den tredje elven er “Hiddekel” – translitterert som “Chiddekel” – og den fjerde er “Frat” – eller “Parat” på hebraisk. I den antediluviske (før-flom) verden er det ikke nevnt at disse elvene på noe sted kom sammen, bare at de hadde samme startpunkt i Eden. Dette stemmer ikke med den geografien vi ser i verden i dag.

Hiddekel” er nevnt to ganger i Bibelen; først i verset ovenfor, så i Daniel 10:4. Den er sagt å være identisk med “Tigris” som også går til “Assur” – eller “Assyria”. På grunn av Daniels nedskrivninger kan vi si med ganske stor sikkerhet at det er snakk om den samme elva. Tigris er den østenforgående elva i Mesopotamis (betyr: “landet mellom elvene”). Den har sin opprinnelse i Det armeniske høylandet hvor den renner sørover gjennom den syriske og arabiske ørkenen, og tømmer seg i Den persiske gulf. Den måler 1.850 km, og i vår tid møter den Eufrat elva i Sør Irak, nær Al-Qurna, hvor de to elvene lager en stor flod. Dette finner vi ikke når det gjelder Tigris før vannflommen.

Frat” er en kortere versjon av “Eufrat” – eller “Euphrates” på engelsk. Eufrat er den lengste og viktigste elva i det vestlige Asia. Navnet på elven er tilpasset fra gammel-persisk (Afratu), men har mange forskjellige versjoner på forskjellige språk. Elva starter i Tyrkia, og renner nedover til den møter Tigris lengre nede. Elva er 2.800 km lang, og har også vært historisk viktig for “landet mellom elvene” – Mesopotamia. Det at elvene møtes før de renner ut i havet er ikke nevnt i 1 Mosebok, trolig fordi dette ikke var samme elvene vi leser om her. I 1 Mosebok 2 hadde elvene samme utspring, og det ser vi heller ikke i dag. Dersom elvene før den store vannflommen virkelig hadde disse navnene, så kan de ganske enkelt ha blitt brukt på ny dersom de likte navnene eller så noen elver som minnet dem om de originale elvene. For mer informasjon om hvordan jorden totalt forandret utseende etter vannflommen, se kommentarene til syndefloden i Noahs dager.

Skapelseshistorien ble skrevet som fortid – det hadde allerede skjedd. Når vi leser om alle de fire elvene her i 1 Mosebok 2, så er det i presens – nåtid. Dette er en av tingene som har fått Dr. Henry M. Morris i sin bok om 1 Mosebok til å hevde at Adam kanskje skrev ned dette før syndefloden fant sted. Det er ingen ting som tilsier at menneskene før vannflommen var uintelligente. Se kommentarene under Vers 4a for ytterligere informasjon om dette. Moses kan ha hatt korte manuskripter som han brukte til å hjelpe seg da han skrev ned Mosebøkene. Vi vil senere se at “toledoth” dukker opp igjen, og teorien om at antediluviske (før-flom) mennesker kunne skrive, er en interessant ide som vi ikke kan simpelt henn avføye. Vi kan imidlertid ikke bevise den heller – den består som det den er; en teori.


Advertisement
%d bloggers like this: