Bekjennelse

Guds folk er først og fremst et fellesskap av syndere. De er frigjorte til å høre det betingelsesløse ropet om Guds kjærlighet, og bekjenner deres behov åpent foran sine brødre og søstre. Vi er ikke alene i vår synd.

Jakob 5:16 Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig bønn er virksom og utretter mye.

Vi må søke etter tilgivelse gjennom bekjennelse når vi har gjort urett mot en bror eller søster… Men… der er også bekjennelsen av en personlig svakhet som kanskje ikke har resultert i synd enda hvor du trener å søke hjelp og helbredelse ved å gjøre deg ansvarlig overfor en annen kristen bror eller søster.

Salme 147:3Han leger dem som har et knust hjerte, og forbinder sårene deres.

A. Bekjennelse krever tilgivelse

  1. Kallet til tilgivelse. Matteus 6:12, 14-15; Efeserne 4:32Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.” Gud holder oss ikke ansvarlige for syndene vi har bekjent for Ham, Han har allerede tilgitt dem. Han bærer ikke nag. Han glemmer!
  2. Eksempelet av tilgivelse. Lukas 17:3-5. Tilgi igjen og igjen… husk på eksempelet ditt. Å tilgi øker troen vår… tro er nødvendig slik at vi er i stand til å tilgi.
  3. Ydmykheten i tilgivelsen. Lukas 17:6-10. Det er vår plikt å tilgi. Ikke skryt eller føl deg stolt over at du var i stand til å tilgi.

B. Å gi en bekjennelse

  1. Eksempler. Lukas 15:18-19. Bekjennelsen til den fortapte sønnen. Andre bekjennelser: David – 2 Samuel 24:10, Nehemja – Nehemja 1:5-11, tyven på korset – Lukas 23:41. Først var der en undersøkelse av samvittigheten, så var det sorg, så til slutt var der en bestemmelse om å unngå synd.
  2. Trinn du må ta. Velg riktig tid og metode. Be ordentlig om unnskyldning og bekjenn skikkelig. Ta fullt ansvar for det som har skjedd. Si presist hva du har gjort. Be om tilgivelse og vent på svar. Gjør ordentlig opp for deg. Kvitt deg med unnskyldningene.

C. Å motta en bekjennelse

  1. “Gjem deg bak korset.” Det vil fri deg fra en holdning med overlegenhet. Det vil gjøre at du ikke vil bli fornærmet når du ber om tilgivelse. Det vil gjøre deg i stand til å holde hemmelig informasjon hemmelig. Det vil fri deg fra faren av åndelig dominasjon )å bruke din bror eller søsters bekjennelse mot dem forkontroll eller manipulasjon).
  2. Be. For å øke Kristi ly inne i deg selv, slik at Hans liv og lys vil stråle fra deg til din bror eller søster. For p øke gaven av dømmekraft for å forstå nøkkelen som vil avsløre området som trenger helbredelse av Kristus. For å sette korset mellom deg og din bror eller søster. Dette beskytter dem fra å motta bare For dem på innsiden.
  3. Disipliner deg selv til å være stille… lytt… unngå upassende kommentarer eller nysgjerrighet. Tilgivelse avslutter påskudd. Gud kaller sine etterfølgere til å åpent bekjenne sin svakhet og få kjenne tilgivelse og Kristi kraftfulle nåde. Ærlighet fører til bekjennelse, og bekjennelse leder til forandring og vekst.

Til deg selv: Undersøk hjertet ditt. Er der et behov for bekjennelse i livet ditt? Bekjennelse og tilgivelse resulterer i frihet. Gud vil erstatte enhver skyldfølelse med glede og selvsikkerhet.


 

 

Advertisement
%d bloggers like this: