Vers 18

“Så sa Gud Herren: Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like.”

1 Mosebok 2:18

Som ofte ellers i Gamle Testamentet ser vi Guds navn som “Jehova Elohim“. Dette verset starter også med disse titlene. Se tidligere kommentarer om disse navnene, senest under Vers 15 her i dette kapittelet. Her står det, translitterert fra hebraisk, at “Jehova Elohim sa...” Når Herren Gud snakker er det lurt for oss å lytte til hva Han sier. Herrens Ord er sannhet, og hva Han sier er alltid viktig. Vi kan alltid lære noe fra ordene som Gud sier til oss, og derfor er hele Bibelen viktig for oss.

Her sier Gud: “Det er ikke godt for mennesket å være alene.” Det er ikke bra at “adam” skal være eller forbli. Faktisk står ikke ordet “alene” i grunnteksten, men det er et ord som er lagt til for at ordlyden skal bli bedre og ha bedre flyt. Ordet “hayah” kommer fra et ord som betyr “å eksistere”, og det synes åpenbart at Adam ikke var skapt for å “eksistere” på egen hånd. Menneskene er sosiale vesener som trenger å være sammewn med andre mennesker. Vitenskapelige (og filosofiske) undersøkelser viser hvor skadelig det kan være når mennesker lever alene uten samhandling med andre. Adam var ikke helt alene i begynnelsen, ettersom han før syndefallet hadde et nært samfunn med Gud. Det er også et viktig element at Adam var avhengig av en kvinne for å kunne “være fruktbar og bli mange”, slik som Gud hadde sagt i 1 Mosebok 1:28. Vi ser i dette verset Guds plan for menneskene ta form. Vi kan videre trekke den konklusjon at det ikke ser ut som at sølibat er Guds plan eller vilje for menneskene. Kristne som trekker seg tilbake i et kloster for å meditere og skjerme seg fra verde, er ikke i stand til å oppfylle Guds vilje om å “fylle jorden” og spre evangeliet til jordens ende (jfr. Matteus 28:18-20).

Gud sier videre: “Jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like.” Herren ville “gjøre“. “lage” eller “utpeke” en som kan være en medhjelper for Adam. “Ezer” betyr simpelt henn en “hjelp” eller “støtte”. De fleste menn vil kunne nikke anerkjennende til disse ordene – kvinnen er til stor hjelp for mannen. Ofte er hun hans “bedre halvdel” – hans eksterne hard-disk som hjelper ham når hukommelsen hans feiler. Det sies i spøk at bak enhver suksessfull mann, står en utkjørt kvinne. Forholdet mellom mann og kvinne er utrolig viktig, og vi kan lære om det her i Bibelen. Gud hadde flere grunner til å skape kvinnen, og hun er utrolig viktig for menneskeheten. Dette kommer bedre frem i Vers 24 hvor ekteskapet blir inviet som en institusjon. Ekteskapet er den eneste måten som menneskene kan oppleve seksuelle relasjoner med andre mennesker. Når sex foregår utenfor et ekteskap, er det ifølge Gud en synd. Hebreerne 13:4 sier: “La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet! For Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet.”

Det er viktig å legge merke til at Gud sier at kvinnen skal være mannens “like“. Dette kommer fra en videre utbrodering av ordene “ezer kegegdo” som andre kommentatorer har kommet med under oversettelsen av dette ordet. Kvinnen ble ikke skapt for å være underlagt mannen, ei heller å dominere over mannen. Både mann og kvinne er hverandres “like“, og de er to jevnbyrdige – like mye verd, og like viktige. De som sier at kristendommen undetrykker kvinner har ikke forstått Bibelens lære på dette punktet. Mannen har sine plikter overfor kvinnen i ekteskapet på samme måte som kvinnen har sine plikter ovefor mannen. Dersom mannen tråkker på kvinnen, så har han brutt Herrens bud som Paulus skrev i Efeserne 5:25: “elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den“. Ingen kan elske høyere enn dette! Mer om dette under Vers 21.

Selv om Guds skaperverk var “overmåte godt“, så var mannen ikke komplett. De som tror på utviklingslæren har ingen forklaring på hvordan mann og kvinne har blitt tilfeldig utviklet over millioner av år. Alle dyrene hadde blitt skapt som hun og han (1 Mosebok 6:19), men opp til dette punkt i historien var mannen alene. Mennesket var opp til dette punktet alene, og det måtte Gud ordne. Herren hadde personlig formet mannen kropp, og nå ville Han forme kvinnens kropp. Han ville gjøre dette på en så symbolsk måte at hverken mannen eller kvinnen ville noen sinne glemme det. Ikke glem at menneskene er kronen i juvelen på Guds skaperverk, og Han tok seg spesielt av denne delen av skaperverket. Både mann og kvinne kan skryte av at Herren Gud har formet dem – og Han gjør det Han gjør meget bra! Mann og kvinne er perfekte når de er sammen!


Advertisement
%d bloggers like this: