Synets effekt (v. 17-19)

“17 Da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa: «Frykt ikke! Jeg er den første og den siste 1og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. 19 Skriv derfor ned det du har sett, det som er nå, og det som skal komme heretter.”

Johannes åpenbaring 1:17-19

Johannes falt sammen som en tom sekk da Jesus hadde sagt dette. Det å møte himmelske budbringere har ofte vært en stor påkjenning for de som har blitt besøkt av engler eller en tidligere utgave av Kristus. Daniel rapporterte at han mistet all kraft og ble hvit som et spøkelse (se Daniel 10:8-9, jfr.8:17). Jesaja ble overveldet da han fikk se et syn av Herren og ropte ut: “«Ve meg! Det er ute med meg. For jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor i et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren over hærskarene.»” (Jesaja 6:5) Mange andre hadde kraftige reaksjoner når de møtte en engel eller Gud selv, men jeg vil bare nevne disse to.

Akkurat som Han hadde gjort i Matteus 17:7 (da Jesus ble forvandlet på fjellet og Moses og Elisa gikk ved siden av Ham) så la Jesus hånden på Johannes og sa: “Frykt ikke!” Å møte overnaturlige skapninger kan være skremmende for noen og enhver, men Gud vil ikke at vi skal være redd Ham, men bare den dommen som skal komme over de som ikke tror på Ham. Dersom vi tilhører Ham har vi i all evighet ingenting å være redd for. Jesus ønsker å gi oss trøst og være med oss hele livet.

Jesus identifiserer seg her med “jeg er”, et velkjent tema fra Johannes evangelium (Jeg er døren, jeg er den gode Hyrde, jeg er sannheten og livet etc.) og det tar oss helt tilbake til 2 Mosebok da Gud sa gjennom den brennende busken til Moses at “Jeg er” hadde sendt ham. Jesus er den første og den siste, begynnelsen og enden. Når alle de falske gudene har forsvunnet, står bare Han igjen. Han eksisterte før dem (før Edens hage) og vil eksistere i all evighet, lenge etter at de falske gudene har blitt glemt.

Jesus er også levende. Ikke bare er Han den levende Gud, men Han som døde på korset stod opp igjen den tredje dagen og lever i beste velgående oppe i himmelen. Han skal aldri dø igjen. Han har vunnet over døden, og døden har ingen makt over Ham.

Så sier Jesus at Han har nøklene til døden og dødsriket. Døden er tilstanden og dødsriket er stedet. Nøklene viser at Jesus har tilgang til og autoritet over døden og dødsriket. Jesus Kristus kan bestemme hvem som lever og hvem som dør. Han kontrollerer livet og døden. Å vite at Jesus har disse nøklene i Sin besettelse betyr at den kristne slipper å frykte om hvor han skal tilbringe evigheten.

Jeg liker å tenke på det slik at i dødsriket finnes det en nøklebutikk med en nøkkel til hver av oss. Når vi tar imot Kristus, gir Han oss hver vår nøkkel slik at vi kan leve evig med Ham. Har du hentet den nøkkelen med ditt navn på? Jesus kan gi deg den nøkkelen dersom du spør Ham om den. Han håper at så mange som mulig skal komme til nøklebutikken og hente ut sin egen nøkkel.

Til slutt får Johannes beskjed om å skrive ned alt han har sett og hørt, og ikke bare det, men også det som han skal se og høre etterpå. Johannes hadde nettopp sett et syn i kapittel 1 som han ble bedt om å skrive ned. Det som er nå er åpenbart en referanse til de syv brevene til de syv menighetene. Det som skal komme er alle de fantastiske profetiene som Johannes ble vist om fremtiden mens han var på øya Patmos. Resultatet er kanskje den mest spennende boken i hele Bibelen. Selv om jeg har 1 Mosebok som min favorittbok, så er Johannes åpenbaring en god nummer to. En fantastisk verden åpner seg når vi leser denne boken…

Advertisement
%d bloggers like this: