4 oktober: Guds levende Ord

“For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer.

Hebreerne 4:12

Legg først merke til at Guds Ord er levende. Det er alltid (presens) i live. Guds Ord vil alltid være sant; det er levende for alltid. Og derfor er Guds Ord alltid relevant, aldri bare ett dødt kadaver, et oppbrukt og tomt kar fra fortiden. Det er den levende, pustende sannheten fra Gud. Og, som Salme 100:5 slår fast: “hans trofasthet varer fra slekt til slekt.”

Guds Ord er også kraftig. Det er, med andre ord, energisk. Det er ikke bare levende, men energisk virkningsfullt. Guds Ord, forteller Paulus oss, “er en Guds kraft til frelse for hver den som tror” (Romerne 1:16). Har du noensinne følt den bevegende, kløyvende, energiske operasjonen av Guds Ord på hjertet ditt når du leser, eller lytter til, eller mediterer på dets sannheter? Dersom du har det, så kjenner du den dynamiske kraften til Guds Ord som kan nå og smelte og stikke hjertet.

Men det er også sammenliknet med et sverd — og er andre steder kalt et sverd (Efeserne 6:17). Hvorfor trenger vi et sverd? Fordi vi en i en krig! Vi kjemper daglig, om det er modig eller patetisk, mot den alltid tilstedeværende fienden som er synden, selvet og Satan. Vi trenger åndelig kraft fra Guds Ord som kan styrke oss og sloss for oss mot disse fiendene.

Til slutt blir Guds Ord kalt en som skjelner. Sannheten av Guds Ord siler gjennom og analyserer mengdene av ideer, aspirasjoner og lyster som vi blir fristet med, og , som en kvalifisert og dyktig dommer, skjelner det sannhet fra feil, godt fra ondt. Det er et vist våpen!

Føler du behovet for det energiske, skjelnende virke til Guds Ord på hjetet ditt, til å vise deg veien? Spørsmålet blir stilt i Jeremia 17:9, om det villedende menneskehjertet, “Hvem kan forstå det?” Svaret fra Hebreerne er: “Guds Ord kan.”


Advertisement
%d bloggers like this: