Når begynner livet?

Image result for befruktning av ägg

Tidlig i 2019 så mange amerikanere på med skrekk mens lovgiverne foreslo det som har blitt merket som ekstreme abortlover.

En lov foreslått i Virginia ville tillate en kvinne å spørre om abort opp til og i løpet av svangerskapet til hennes fulle drektighet dersom det kunne vise at svangerskapet påvirket hennes mentale eller fysiske helse. I New York ble det vedtatt en lov som tillater en kvinne å ta abort helt opp til fødselen. Da guvernøren underskrev denne loven, applauderte lovgiverne og jublet. Den kvelden glødet Empire State Building rosa for å feire denne “seieren” for kvinnenes rettigheter.

Mens enkelte lovgivere frydet seg, var det mange aborttilhengere var forferdet over denne loven og syntes den gikk for langt. Ideen om å drepe en baby etter fullendt svangerskap var for grotesk og forferdelig, til og med for noen av dem som støttet abort tidligere i svangerskapet. Når det gjaldt aborter sent i svangerskapet, så kunne ikke de som var for abort lengre gjemme seg bak eufemismer som blodklatter, vev, svangerskap eller moren kropp. Ved 40 ukers svangerskap ser baby umiskjennelig ut som en baby.

Men hva med en baby ved befruktningen? Han eller hun ser ikke ut som en baby, og så vidt vi vet kan den ikke føle smerte eller innse at han eller hun eksisterer i det hele tatt. Den babyen er bare en enkelt celle. Er det fremdeles grufullt å avslutte livet til det barnet? Hva med en baby som er fire uker fra drektighetsperioden? Eller seks uker? Eller tolv uker? Når er det egentlig at menneskelivet begynner?

Reproduktiv vitenskap viser at befruktningsøyeblikket, når sædcellen møter egget, så er all informasjonen som bygger den personen til stede. Det kommer ingen ny informasjon til senere. Det befruktede egget, kjent som et befruktet ovum, er et menneske med unike kombinasjoner av informasjon som aldri før er blitt sett i verdens historie.

Vitenskapen kan fortelle oss mye, men kan den svare på spørsmålet om når livet begynner? Noen sier ja, andre er uenige. Men Guds Ord gir oss klarhet om det. Skriftene sier at alle mennesker er skapt i Guds bilde (1 Mosebok 1:27) og at de ufødte er skapt på “skremmende og underfull måte” (Salme 139:14), kjent av Gud før de ble unnfanget (Jeremia 1:5). Bibelen skiller ikke mellom født og ufødt liv. Begge er mennesker i Guds øyne og er derfor stemplet med Hand eget bilde.

Er drap av et befruktet egg mord? Absolutt. Livet begynner ved unnfangelsen. Derfra har et unikt menneske, skapt i Guds bilde, begynt hans eller hennes liv. Størrelse eller stadium i utviklingen bestemmer ikke livets verdi. Det gjør Gud, og Han verdsetter livet helt fra begynnelsen.

Du så meg den gang jeg var et foster, i din bok ble jeg skrevet opp; mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet” (Salme 139:16).


 

Advertisement
%d bloggers like this: