Dag 21: Hovedbase

Les Salme 91:1-16

De løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette.”

Jesaja 40:31

Psykologer som studerer menneskelig utvikling har lagt merke til viktigheten av det som en forsker har kalt “en sikker base”. Små barn vet at de kan løpe tilbake til mor eller fars fang og finne et trygt og velkomment sted er mye modigere når de utforsker miljøet rundt dem. De lærer mer og modnes raskere til selvsikre mennesker.

På en liknende måte tar ansatte som tror de har sjefens støtte på seg produktive sjansen og utfordrer potensielt ødeleggende avgjørelser. De trekker ut styrke fra denne “sikre basen”.

Fjellklatrere og arktiske utforskere setter opp en “baseleir” langs veien til sluttmålet deres. Derfra sender de ut angrep mot fjelltoppen eller Nord- eller Sørpolen. Dersom en ulykke skjer eller dårlig vær kommer innover dem, så kan de returnere til denne sikre basen for å få nye forsyninger eller påkalle hjelp. Sikkerheten den basen tilbyr gjør det mulig å være modigere i utforskningen.

Det å vite at vi har et trygt sted vi kan løpe til for å få hjelp gjør det tryggere, visere, mer fristende og mindre slitsomt å gå ut.

Så hva eller hvem er din “sikre base”? Jesaja skriver “De løper og blir ikke slitne“. Å løpe ut i tjeneste får vår Frelser-Gud og Hans folk føles mye mindre risikabelt og slitsomt når vi husker og stoler på at vi kan løpe tilbake til Ham når vi trenger mer styrke, veiledning eller trygghet.

Salmisten visste også dette. Han skriver om det høyeste, allmektige Gud:

Under hans vinger kan du søke ly,
han dekker deg med sine fjær.
Hans trofasthet er skjold og vern.

Salme 91:4

Lik en oppmerksom ørn som beskytter sin nylig utklekkede ørneunge, slik vokter Gud over Sine egne. Han gjemmer oss under sine beskyttende vinger. De som vil angripe og skade oss må først komme forbi Ham. For en trøstende tanke! For en sikker base!

Før eller senere vil småbarna forlate hjemmet sitt. Før eller senere vil en verdsatt og produktiv ansatt bli sjef for noen andre. Før eller senere vil klatreren folate basen og klatre oppover fjellet. Alle disse vil før eller senere forlate de sikre basene sine. Det trenger ikke vi å gjøre. Jesus kommer med oss når vi beveger oss ut med mot for å tjene Hans folk. Han vil alltid være like ved siden av oss!

TENK PÅ: Hvilke usikre baser har skuffet meg? Hva kan jeg lære fra dette i dag?

BE: Herre, vær min sterke base hvor jeg alltid kan finne fornyelse og styrke…


 

Advertisement
%d bloggers like this: